Regering volgt mijn voorstel om verplicht medisch pensioen voor ambtenaren af te schaffen

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De federale regering gaat langdurig zieke ambtenaren niet langer op verplicht medisch pensioen sturen. Hiermee volgt ze mijn resolutie voor de hervorming van dit ziektepensioen. Ik gaf aan dat het niet kan dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Ze worden vaak op te jonge leeftijd afgeschreven. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. Hierdoor hebben die vastbenoemde ambtenaren ook recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering en kansen op re-integratie. 

In België stuurt de overheid jaarlijks ongeveer 3000 vastbenoemde ambtenaren vroegtijdig op pensioen wegens ziekte. 2/3e daarvan is jonger dan 60 jaar, in uiterste gevallen gaat het om twintigers. De beslissing om zo’n ambtenaar op ziektepensioen te sturen is niet gebonden aan het aantal gewerkte jaren, noch aan leeftijd, en ze is onomkeerbaar. De betrokken ambtenaren ervaren vaak zwaar inkomensverlies, ze kunnen geen pensioen opbouwen en hebben geen kans op eventueel aangepast werk/opleiding.

De federale regering besliste vorig jaar al om dit aan te pakken. Sindsdien werkte de betrokken ministers samen met de vakbonden aan die nieuwe regeling. Die ligt nu op tafel. De regering wil ambtenaren die langdurig uitvallen voortaan beter medisch opvolgen en, als hun gezondheid dat toelaat, nieuwe arbeidskansen bieden. Zo zouden ze op een aangepaste manier kunnen blijven werken en bijdragen. 

Lees hier mijn resolutie die in mei vorig jaar indiende.

Lees hier het artikel in HLN.

Lees hier het artikel van vrtnieuws.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!