Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Mijn terugblik op 2019 heeft u al gezien. Vanaf deze maand kijk ik vooruit. Vaak zie je hier alleen mijn goedgekeurde wetsvoorstellen verschijnen, maar vanaf nu lees je hier elke maand in primeur een wetsvoorstel dat nog gestemd moet worden. Zo houd ik je op de hoogte van wat er achter de schermen van het parlement gebeurt.  
Bejaarden zouden niet bang mogen zijn om hun uitkering te verliezen. 
Kwetsbare gepensioneerden durven het huis niet uit, uit vrees om hun Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering voor bejaarden met een te laag pensioen, te verliezen. Dat vind ik ontoelaatbaar. De nieuwe controleprocedures die sinds vorige zomer gelden en via de postbode gebeuren stoten op heel wat verzet bij gepensioneerden en moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden. Ik blijf aandringen om de procedure te wijzigen. 
Lees hier meer.
Harde Brexit bedreigt 42.000 jobs. Belgische bedrijven moeten steun krijgen om hun werknemers te behouden
Bij een harde Brexit staan 42.000 Belgische jobs op de helling. Om die ontslagen te vermijden diende ik een wetsvoorstel in met drie tijdelijke steunmaatregelen voor ondernemingen. Door tijdelijke economische werkloosheid, tijdelijke individuele vermindering van prestaties of collectieve arbeidsduurvermindering kunnen we het verlies aan jobs beperken en zorgen dat werknemers niet getroffen worden. Lees hier meer.
1.500 euro pensioen na een volledige loopbaan? Het kan, dankzij een verplicht aanvullend pensioen
Ik vind een pensioen van 1.500 euro het absolute minimum. Het gemiddelde pensioen vandaag ligt daar ver onder: 1.207 euro voor een werknemer en slechts 807 voor een zelfstandige. Om aan die 1.500 euro per maand te komen stel ik – samen met mijn partij – voor om enerzijds het wettelijk pensioen te versterken door indexering en het gebruik van de welvaartsenveloppe, maar anderzijds ook door een verplicht aanvullend pensioen van 3% in te voeren. Lees hier meer over mijn voorstellen.
Dubbele nationaliteit als vrije keuze
Ben je Belg geworden of zelfs als Belg geboren, maar heb je daarnaast nog je oorspronkelijke nationaliteit of die van je ouders? Dan weet je misschien dat dit soms problemen kan opleveren. Zo ben je in dat land soms dienstplichtig of gelden andere regels voor bijvoorbeeld huwen en scheiden en in uitzonderlijke gevallen kan je er zelfs vastgehouden worden. Daarom willen sommige mensen hun tweede nationaliteit afstaan. Maar dat is niet eenvoudig want sommige landen aanvaarden dat niet! Met mijn resolutie wil ik de Belgische overheid aansporen om in dialoog te gaan met buitenlandse overheden, zodat afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit wél mogelijk wordt. Lees hier meer over mijn resolutie.
1.020 euro voor het goede doel!
Het is gelukt! Na bijna 2u dropte pony Wesje zijn kakje op een vakje! Nogmaals dank aan iedereen die er mee voor zorgde dat we samen 1.020 euro konden schenken aan vzw Mama Lufuma. Met die steun kunnen de jonge mama’s naar school, kan het naaiatelier bevoorraad worden en kunnen de klaslokalen voor de kindjes verder ingericht worden. Lees hier meer over Mama Lufuma.
Wetsvoorstel in de schijnwerper
Ik hou je ook graag op de hoogte van mijn voorstellen die ik heb ingediend maar nog niet zijn goedgekeurd. Zo bijvoorbeeld diende ik een wetsvoorstel in om slachtoffers van intrafamiliaal geweld na gezinshereniging beter te beschermen. Zo geven we ze dus ook de kans om niet meer samen te wonen bij de partner die hen mishandelt zonder dat ze bang moeten zijn om het land uitgezet te worden.  Bekijk hier het wetsvoorstel. 
Nahima in Antwerpen
Met een oranje bril door de meerjarenbegroting: het is duidelijk dat CD&V niet meer in het bestuur zit
In 2019 werden we naar de oppositiebanken verwezen in Antwerpen. Nu, een jaar later, wordt duidelijk dat de Antwerpenaar daar al vaak de dupe van is geweest. Ik blijf samen met Caroline Bastiaens en Sam Voeten constructief oppositie voeren, maar het afgelopen jaar nam het bestuur beslissingen waar wij niet achter konden staan. Sorteerstraatjes worden stopgezet, adviesraden werden afgeschaft en verenigingen worden onder druk gezet. Ook de meerjarenbegroting getuigt van weinig ambitie. Ons oppositiewerk is duidelijk nodig. Lees hier het artikel in Het Laatste Nieuws. Ons oppositiewerk wordt ook gewaardeerd: "Ijverig, moedig en scherp. Dat is CD&V in de Antwerpse gemeenteraad.
Antwerpen lijkt wel de stad van 1000 bommen en granaten
Alleen door samenwerking kunnen we drugsbendes aanpakken. Daarom volg ik dit onderwerp nauwgezet op in het federaal parlement, maar ook in de Antwerpse gemeenteraad. In december ondervroeg ik bijvoorbeeld minister Geens over de “war on drugs” in Antwerpen. In oktober voelde ik dan weer de Antwerpse burgemeester aan de tand. Lees hier mijn laatste vraag. 
Antwerpen en meer
Nahima geeft een 10
Lees hier het volledige artikel. 
Wist je dat?
Regelmatig deel ik een wist-je-dat op mijn Facebookpagina. 
Mama Lufuma in beeld
De vrouwen en kindjes zaten ook de afgelopen weken niet stil in Matadi, Congo. De kindjes volgden kleuterklassen, er werd hard gewerkt in de groententuin en enkele meisjes konden beginnen aan een opleiding Estethiek en Coiffure.
Mama Lufuma ook steunen? Lees hier meer.
Nahima in beeld
Bij nieuwjaarsrecepties horen speeches! 
 
Mijn speech voor het Internationaal Comité vzw kan je hier terug beluisteren.
Onze jongerenvoorzitter Sammy Mahdi sprak op de nieuwjaarsreceptie in Essen. Klik hier voor een stuk uit zijn speech.
Hier beluister je nationale CD&V-voorzitter Joachim Coens op de nationale nieuwjaarsreceptie.  
Ik leid je graag rond in het parlement
Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?
Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?
Aarzel dan niet en mail naar: nahima.lanjri@dekamer.be
 
Volg mij ook op www.nahima.be en:
>
>
>
>