Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Mijn boodschap deze maand? Steun samen met mij de Warmste Week. Klik hier om te beluisteren!
‘Schijt Je Rijk’ voor vzw Mama Lufuma voor de Warmste Week
Je hebt het misschien al voorbij zien komen: ook dit jaar doe ik vol enthousiasme mee aan de Warmste Week voor vzw Mama Lufuma. Dit jaar organiseer ik een ‘Schijt Je Rijk’ met pony Wesje. Op vrijdag 20 december zal ik pony Wesje loslaten in een weiland dat opgedeeld is in vakken. Elk van die vakken kan jij kopen. ‘Schijt’ pony Wesje op jouw vak? Dan win je een mooi cadeaupakket. Met jouw bijdrage van vijf euro of meer steun je de Warmste Week en Mama Lufuma, een organisatie die alleenstaande mama’s en hun kindjes in Congo opvangen en begeleiden naar een betere toekomst.
Doe hier meer aan de actie.
Na 12 jaar eindelijk automatische toekenning van rechten voor personen met een handicap?
In 2007 werd een wet goedgekeurd die personen met een handicap automatische toekenning van tegemoetkomingen beloofde. Vandaag, twaalf jaar later, blijft die wet dode letter. Ik diende dus een wetsvoorstel in om de rechten wél automatisch toe te kennen, zonder uitstel. Personen met een handicap hebben echt geen baat bij een complexe aanvraag om te krijgen waar ze recht op hebben. De automatische toekenning lijkt me een kleine stap vooruit in een land waarin 3 op 10 van de personen met een handicap met een inkomen onder de armoededrempel leeft.
Lees hier meer. 
Pleegzorg stimuleren: daar pleit ik voor, zowel in Antwerpen als in Brussel
De afgelopen jaren steeg het aantal pleeggezinnen. Dat is goed nieuws, want zo kregen 7.100 pleegkinderen een tijdelijke thuis. Toch staan er nog bijna 1.000 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Daar moeten we iets aan doen. In het parlement spoorde ik daarom de minister aan om barrières voor het opnemen van het pleegouderverlof aan te pakken. In Antwerpen pleitte ik er dan weer voor om de informatiecampagne die de stad het afgelopen jaar heeft opgezet verder uit te breiden naar bijvoorbeeld de districtshuizen. 
Lees hier mijn vraag aan de minister in het parlement.
Lees hier mijn vraag aan de schepen in Antwerpen. 
 
 
Slachtoffers van intrafamiliaal geweld na gezinshereniging beter beschermen
Om aan gezinshereniging te doen moet een koppel aan een heel aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden kunnen gedurende vijf jaar gecontroleerd worden. Als er binnen die termijn niet meer voldaan wordt aan één ervan, riskeert de overgekomen partner zijn of haar verblijfsvergunning te verliezen. Soms blijkt echter dat de overgekomen partner slachtoffer is van intrafamiliaal geweld. Hij of (meestal) zij durft dan soms geen aangifte doen, uit vrees om uit het land gezet te worden. Met mijn wetsvoorstel wil ik die slachtoffers beter beschermen in plaats van ze dubbel te straffen. 
Lees hier meer.
Nahima in Antwerpen
Kwaliteit GAS-boetes ondermaats
Wie beroep aantekent tegen een GAS-boete voor overlast, krijgt in de helft van de gevallen gelijk. Teken je een beroep aan tegen een GAS-boete voor parkeerovertredingen? Dan krijg je in 1 op 4 gevallen gelijk. Dat bleek uit de vraag die ik stelde aan de burgemeester. Bij de GAS-boetes voor overlast raakt ook 40% van de vaststellingen al niet door de interne kwaliteitscontrole. 40% van de tijd van GAS-ambtenaren is dus weggegooide tijd! Ik dring daarom aan op betere begeleiding en bijscholing.
Lees hier meer. 
Beluister hier mijn interview op de radio. 
Meer nieuws uit Antwerpen
Beton en stenen omzetten in meer groen? Op de Dag van de Natuur zette ik onze voorstellen nog eens in de kijker.
Nahima en meer
Meer verdienen als je stopt met werken? Realiteit voor sommige parlementsleden, maar dankzij ons wetsvoorstel niet meer voor lang! Lees hier meer.
De Sint kwam. Maar niet voor iedereen. Kinderen in armoede moeten het stellen zonder cadeaus. Lees hier mijn opiniestuk. 
Ik blijf op die nagel kloppen: mantelzorgverlof moet er komen. Nu! Lees hier meer. 
Extralegale voordelen hervormen? Graag, want soms gaat het niet om extralegale voordelen, maar om manieren om geen sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Lees hier mijn vraag. 
Wist je dat?
Regelmatig deel ik een wist-je-dat op mijn Facebookpagina. Wist je bijvoorbeeld dat je recht hebt op sollicitatieverlof, ook als je zelf ontslag neemt?
Wist je dat… organisaties een toelage kunnen krijgen om mensen in kansarmoede te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten?
Wist je dat... je gratis online cursussen kan volgen via de Antwerpse bib? 
Wist je dat… je een uittreksel van het strafregister gewoon bij de gemeente kan aanvragen? 
Wist je dat… je met de Think Pink Guide-app makkelijk vragen aan hulpverleners en informatie kan bewaren? 

Mama Lufuma
De groentetuin gaat goed vooruit, kinderen uit de hele buurt komen lezen in de kinderbib en 35 vrouwen schreven zich in voor de naailessen in Matadi, Congo. Allemaal dankzij uw hulp! 
Lees hier meer over het project.
Mijn actie voor de Warmste Week steunen kan ook nog altijd hier
Nahima in beeld
>
>
>
>