‘Zorgend’ vrijwilligerswerk is prioriteit voor CD&V

09-03-2012

09-03-2012

Deze week worden de vrijwilligers extra in de bloemen gezet. Ze verdienen dat, want het positief effect van vrijwilligerswerk op onze samenleving is niet te onderschatten. Bijna  4 op 10  Belgen doen op één of andere manier aan vrijwilligerswerk. 

We vinden ze terug in diverse sectoren maar vooral in het segment cultuur, sport en vrije tijd. Ook in de zorgsector worden heel wat noodzakelijke en kwalitatieve  taken uitgevoerd door vrijwilligers. Denk maar aan de vrijwilliger die wekelijks boodschappen doet voor zijn hoogbejaarde buurvrouw of de vrijwilliger die aandacht geeft aan zieke of dementerende personen of vervoer aanbiedt voor wie zich niet zelf kan verplaatsen. Vrijwilligerswerk is uiteraard onbezoldigd. Toch kunnen vrijwilligers op basis van de vrijwilligerswet een kostenvergoeding krijgen, die tot een bepaald bedrag vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen. Voor het jaar 2011 geldt voor de forfaitaire kostenvergoeding een plafond van  1 232,92 EUR per jaar.  Wie dit bedrag overschrijdt, wordt beschouwd als een werknemer of zelfstandige en moet hierop belasting betalen. Het viel  de CD&V - parlementairen  D. Claes , C. Franssen, S. Becq, N. Lanjri en S. Vercamer, op dat de forfaitaire grensbedragen het zorgend vrijwilligerswerk  in problemen brengt. In de praktijk zorgt de begrenzing ervoor dat bv. oppasvrijwilligers die gemiddeld één nacht en een dag per week oppas aanbieden bij een zorgbehoevend persoon het jaarplafond na zes  maanden bereiken.

In  de  tweede jaarhelft krijgen de diensten  voor oppashulp en nachtzorg het moeilijk om nog vrijwilligersuren ter beschikking te kunnen stellen. In 2008 konden 4.302 aanvragen voor oppas door de erkende diensten voor thuisoppas CM niet geholpen worden. Het aantal gepresteerde uren daalde tussen 2006 en 2008 met 16%, het aantal geholpen cliënten met 12,7%! Niet omdat er minder aanvragen waren, maar omdat er geen beschikbare vrijwilligers waren, mede doordat velen de grens reeds  overschreden. Daarbij komt dat het aantal vrijwilligers in deze sector niet onuitputtelijk is, zeker niet wanneer de professionele loopbaan terug langer gaat duren.

Om dit euvel te verhelpen dienden ik samen met S. Becq en S. Vercamer een wetsvoorstel in dat vrijwilligers, die actief zijn in het zorgend vrijwilligerswerk, recht geeft op een hogere kostenvergoeding. “Het kan immers niet dat vrijwilligers die laagdrempelige zorg verlenen aan een zwakke groep in de samenleving ontmoedigd worden” vindt Lanjri.

De CD&V-kamerfractie plaatste het wetsvoorstel dan ook als prioriteit bij de commissie Sociale Zaken en zal aandringen op een snelle behandeling.  Ook Dirk Claes en Cindy Franssen hebben zich hiervoor al ingezet in de Senaat. Werk waarop dit wetsvoorstel mede steunde.

Hier kan u ons wetsvoorstel vinden.