Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. Ze zijn onmisbaar en onvervangbaar in onze samenleving. 600.000 mensen in Vlaanderen zetten zich elke dag in voor een zieke of hulpbehoevende partner, familielid, buur,... Dankzij goede mantelzorg kunnen zorgvragers langer thuis blijven wonen en kunnen ze geholpen worden in hun eigen vertrouwde omgeving. Mantelzorgers zijn dan ook onbetaalbaar maar dat wil niet zeggen dat we hen geen blijk van waardering kunnen geven. We moeten hen zo goed mogelijk ondersteunen vanuit de verschillende niveau's. CD&V pleit voor een stevige ondersteuning van de mantelzorgers. Hoe? Dat leggen we hieronder uit. 

Welke ondersteuning voor mantelzorgers is er op dit moment dankzij CD&V? Een oplijsting:

(Meer) mantelzorgverlof

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers het mantelzorgverlof opnemen. Ik ijverde al langer voor dit verlof  met bijhorende uitkering. Zorgen voor iemand, dat vraagt tijd en is niet altijd eenvoudig te combineren met een fulltime job. Het ging toen om één maand mantelzorgverlof per zorgbehoevende

Tijdens de regeringsonderhandelingen en in de commissie Sociale Zaken drong ik al meermaals aan op een uitbreiding van dit verlof. Ik ben dan ook zeer opgetogen dat de regering in juni 2021 besliste om het mantelzorgverlof uit te breiden naar 3 maanden per zorgbehoevende (en 6 maanden mantelzorg gedurende een volledige loopbaan). Mantelzorgers krijgen nu meer tijd, vrijheid en flexibiliteit voor hun zorg. Ze kunnen de zes maanden mantelzorgverlof die ze tijdens hun loopbaan kunnen opnemen vrij verdelen. Dat kan bijvoorbeeld door drie maand te zorgen voor een zieke moeder, een maand voor een vriend met een beperking, dan nog 2 maand voor een andere zorgbehoevende.>> Meer over de uitbreiding van het mantelzorgverlof


Eenvoudig een mobiele zorgwoning plaatsen in de tuin

Tijdelijk een mobiele zorgwoning plaatsen in je tuin, dat moet eenvoudig zijn. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleitte voor een duidelijk wetgevend kader, op 9 juni 2021 werd het decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement. >> Meer over de mobiele zorgwoningen


Aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, zullen kunnen rekenen op een aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie. Deze premie komt er op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Tijdens zijn of haar loopbaan heeft een Vlaamse werknemer recht op 12 maanden aanmoedigingspremies. Indien men dit al gebruikt heeft voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof, kan men dit niet meer inzetten voor mantelzorgverlof. Afhankelijk van de sector en het soort aanmoedigingspremie zijn er verschillende bedragen voorzien die variëren van 68 euro tot 577 euro.
>> Meer over de aanmoedigingspremie voor mantelzorgers


Verhoging belastingvrije som voor mantelzorgers

Voor CD&V en CD&V-voorzitter Joachim Coens was het tijdens de regeringsonderhandelingen duidelijk: al wie zorgt of zorg nodig heeft moet extra steun krijgen, ook financieel. In het regeerakkoord werd daarom voorzien dat wie zorgt minder belastingen moet betalen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft dit ondertussen omgezet in de praktijk:

Wie een zorgbehoevend familielid in huis neemt, kan voortaan rekenen op een fiscaal voordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. Minister Van Peteghem: “Onze mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen dan ook alle waardering. We beseffen heel goed dat zorg dragen een hele reeks kosten met zich meebrengt. Daarom verhogen we de belastingvrije som van 3.270 tot 4.900 euro.” Mantelzorgers zullen dus netto meer overhouden na het betalen van hun personenbelasting.

De Regering zal nu de toeslag op de belastingvrije som verhogen van 3.270 tot 4.900 euro.
>> Meer over de optrekking van de belastingvrije som voor mantelzorgers


Oprichting website mantelzorgers.be

In de vorige Vlaamse regering werd door toenmalig CD&V minister Jo Vandeurzen de website mantelzorgers.be opgericht. Deze website bundelt allerhande praktische informatie voor mantelzorgers. Dat is cruciaal, want naast ondersteuning van mantelzorgers moeten we de mogelijke ondersteuning ook voor iedereen zo toegankelijk mogelijk maken.
>> Meer over de oprichting van de website.

Gemeentelijke premies

In 8 op de 10 Vlaamse gemeenten wordt er een mantelzorgpremie gegeven. Dit is vooral bedoeld als erkenning of waardering voor het harde werk van mantelzorgers. Elk lokaal bestuur beslist zelf of ze een premie geven, aan wie ze deze geven en hoe hoog de premie is. Een dergelijke mantelzorgpremie mag vrij besteed worden door de ontvanger. Wij bij CD&V pleiten voor een premie van 175 euro in elke gemeente. Ben je niet zeker of jouw gemeente een mantelzorgpremie uitgeeft? Vraag het na bij het gemeentebestuur of het OCMW.