27-07-2017

Er komen mystery calls, de sociale uitkeringen stijgen en de drempels voor personen met een handicap om te werken, worden verlaagd. Dat zijn enkele van de uitkomsten van het nieuwe begrotingsakkoord dat de Federale regering woensdagnacht heeft voorgesteld. Het zijn drie voorstellen waar ik al lang voor ijver, die ik nu in vervulling zie gaan.

Ten eerste worden de sociale uitkeringen verhoogd richting de Europese armoedegrens. Op dit moment is er namelijk een grote kloof. Het gaat over het leefloon, de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en de Inkomensvervangende Tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT). De uitkeringen zullen worden verhoogd in drie fases tussen 2018 en 2022, en er wordt rekening gehouden met sociale voordelen om inactiviteit- en werkloosheidsvallen te vermijden.

Ten tweede worden de drempels voor personen met een handicap om te werken, verlaagd. Nu gebeurt het vaak dat ze hun IVT-uitkering verliezen of zien dalen wanneer ze aan het werk gaan. Onder andere die val wordt nu tegengegaan. 

Ook komen er binnenkort eindelijk mystery calls. Met die praktijktesten gaan we de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Als er objectieve aanwijzingen zijn dat een bedrijf discrimineert op welke basis dan ook (afkomst, geslacht, leeftijd, handicap), zal de Sociale Inspectie kunnen overgaan tot anonieme tests. Dat volgens een strikt kader. Zo kan ze discriminatie aan het licht brengen.

Lees hier meer over de mystery calls

Lees hier meer over mijn voorstellen voor hogere uitkeringen.

Lees hier mijn resolutie over de tewerkstelling van personen met een handicap (op basis van Sabine de Bethune'™s resolutie)