Zij Blij dag

10-05-2011

10-05-2011

Op moederdag heeft Vrouw en Maatschappij (V&M) een zij blij - dag gehouden waar de lokale afdelingen aan konden deelnemen. Met de afdeling van Hoboken hebben wij met balonnen, pins en flyers de plaatselijke markt oranje gaan kleuren en onze standpunten gaan verdedigen.

Met deze actie willen wij aandacht vragen voor het zorgplafond. Wat is dat, een zorgplafond?

We kennen al het glazen plafond voor vrouwen. Het zorgplafond is een gelijkaardige grens waar werknemers vaak op stoten. Terwijl de eerste zich vooral richt op inkomen, ligt de focus van dit plafond op tijdsbesteding en vooral de moeilijkheid om de work/life balance in een goed evenwicht te houden.

Ondanks herhaalde inspanningen van de overheden om hier soelaas te bieden zoals bijvoorbeeld via opvangmogelijkheden voor kinderen in speelpleinwerking, sportkamp of creche blijft de work/life balance van menig vader, moeder of zelfs kind zorgen baren.

Om deze balans terug in evenwicht te krijgen stelt Vrouw en Maatschappij de volgende beleidspunten voor:

  • Mannen lopen tegen onzichtbare grenzen aan als het gaat om zorg. In de bedrijfswereld heerst niet altijd een vadervriendelijke mentaliteit.Meer en meer mannen willen zorgen, dat kunnen we afleiden uit de toenemende opname van vaderschapsverlof (10%) en ouderschapsverlof (66%). Ondanks deze stijging neemt echte van alle mannen slechts 22% het ouderschapsverlof echt op en een vijfde van de mannen neemt de 10 dagen vaderschapsverlof niet op.

Vrouw & Maatschappij is voorstander van een extra maand ouderschapsverlof als ook papa zijn deel opneemt en een sensibiliseringscampagne gericht op werkgevers om het taboe rond mannen en zorg te doorbreken.

  • Een carrière combineren met kinderen of de zorg voor ouders is niet makkelijk. Zeker éénoudergezinnen hebben het moeilijk. Ook bij de sandwichgeneratie is het probleem acuut, want zij moeten zorgen voor hun loopbaan, hun gezin en hun ouders. Het gaat vooral om vrouwen: bijna 90% van de alleenstaande ouders en 65% van de mantelzorgers zijn vrouwen.
    Vrouw & Maatschappij wil jobs op maat van éénoudergezinnen, bijvoorbeeld via thuiswerk of schoolbelcontracten. Bij de activering van werklozen moet gezinstijd een criterium zijn om te bepalen of een job passend is. Voor mantelzorgers is er dringend nood aan meer investeringen in time-out voorzieningen.
  • Het zorgplafond kan ook een financieel plafond zijn. Voor sommige mensen is het financieel allesbehalve evident om een huishouden te runnen, te gaan werken en de opvang voor de kinderen te betalen. De netto uitkering voor ouderschaps- en zorgverlof bedraagt maar 666,30 euro.
    Vrouw & Maatschappij gaat daarom voor financieel aantrekkelijke thematische verloven waarvan de uitkeringen op 80% van het laatst verdiende loon blijven voor de hele periode.

 Hier kan je nog meer informatie vinden over de acties.