21-10-2021 - Recent zorgde ik voor een uitbreiding van het rouwverlof en dit zowel voor werknemers, ambtenaren als voor zelfstandigen. Er is nu goed nieuws voor de zelfstandigen! Minister Clarinval heeft nu ook de uitkering geconcretiseerd die zelfstandigen ontvangen als ze rouwverlof wensen op te nemen. Zij kunnen een uitkering van 85,77 euro/dag ontvangen en kunnen zo ook 10 dagen rouwverlof opnemen. Voorheen bestond er voor zelfstandigen geen recht op rouwverlof bij het verlies van een kind of partner.
 
Om de uitkering te kunnen ontvangen moet de zelfstandige zich uiterlijk op de laatste dag van het jaar volgend op de datum van overlijden tot zijn sociale verzekeringsfonds wenden. Zelfstandigen moeten dan een aantal documenten kunnen voorleggen zoals een verklaring op erewoord over de dagen van onderbreking van de beroepsactiviteit, alsook de naam, de familierelatie en een uittreksel uit de geboorteakte van de overledene.
 

Daarnaast worden er ook een aantal voorwaarden gesteld alvorens je als zelfstandige een uitkering kan ontvangen bij de opname van rouwverlof. Aangezien de uitkering uit het budget van de sociale zekerheid komt, is het essentieel dat de zelfstandige in kwestie ook heeft bijgedragen tot deze sociale zekerheid. Ze dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Sociale bijdragen hebben betaald gedurende de twee kwartalen die aan het kwartaal van overlijden voorafgingen en gedurende de kwartalen waarin de activiteit werd onderbroken;

  • Voorlopige sociale bijdragen hebben betaald;

  • Beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken (de onderbreking moet plaatsvinden in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de laatste dag van het jaar dat volgt op de dag van het overlijden).

Lees hier het artikel in Het Laatste Nieuws.