10-12-2017
 
Onlangs vroeg CD&V-kamerlid Nahima Lanjri de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude naar de stand van zaken over de witte kassa’s in de horeca. “Bij controles blijken zeven op de tien van de gecontroleerde horecazaken nog niet in orde te zijn met de witte kassa”, zegt Nahima Lanjri. “Gerichte controles, bij uitbaters waar de pakkans het grootst is, blijven nodig. Fraude en zwartwerk moeten aangepakt worden.”
 
Het geregistreerde kassasysteem, beter gekend als witte kassa, is sinds 1 januari 2015 verplicht. Sinds juli 2016 moet elke uitbater van wie de jaaromzet meer bedraagt dan 25.000 euro exclusief BTW voor restaurant en cateringdiensten werken met een geregistreerde kassa. In ruil voor de BTW-verlaging in 2010 van 21 naar 12 procent op restaurant- en cateringdiensten is van de horeca het engagement gevraagd om de fraude binnen te sector te helpen bestrijden. Uitbaters die niet verplicht zijn om met een witte kassa te werken, kunnen dat toch op vrijwillige basis doen. Dat brengt bovendien bepaalde voordelen met zich mee, zoals onder andere: flexi-jobs, een lastenverlaging voor de eerste vijf vaste voltijdse werknemers en belastingvrije overuren.

Sinds 1 juli vorig jaar zijn er 4.835 controles uitgevoerd bij uitbaters waarvan de controleurs vermoedden dat ze een witte kassa moesten hebben, maar er geen hadden geregistreerd. “Het is goed dat de controles gebeuren waar de pakkans het grootst is”, zegt Nahima Lanjri. “Dat blijkt ook uit de cijfers: maar liefst zeven op de tien van de gecontroleerde zaken bleken in overtreding, want de uitbaters hadden geen witte kassa geïnstalleerd.”

Sinds het begin dit jaar zijn er ook 4.364 controles uitgevoerd naar het correct gebruik van de witte kassa. “Hierbij is vastgesteld dat in 10 procent van de gecontroleerde horecazaken de witte kassa wel was geïnstalleerd, maar niet werd gebruikt”, zegt Nahima Lanjri. “In een aantal horecazaken (1 procent) stond nog een tweede, niet geregistreerde kassa opgesteld naast een wel geregistreerde witte kassa.”

Uitbaters die na de eerste boete nog altijd geen witte kassa hebben laten registreren worden opnieuw gecontroleerd. Tussen het betekenen van de boete en een tweede bezoek zitten minimum drie maanden. “Goed dat er ook opvolgingscontroles zijn”, zegt Nahima Lanjri. “Het is een kwalijke zaak dat sommige uitbaters nog altijd geen witte kassa hebben of ze wel hebben, maar bewust niet of verkeerd gebruiken. In het parlement voer ik al jaren strijd tegen fraude en zwartwerk. Voor onze partij, CD&V, is iedereen gelijk voor de wet, fraude en valse concurrentie moeten kordaat aangepakt worden. Daarom zijn de controles op de witte kassa zo belangrijk.”

In ons land zijn er 57.014 horecazaken, volgens de jongste cijfers van de FOD Economie en het Kennisnetwerk detailhandel. Daarvan hebben er nu 20.666 een geregistreerde kassa. Sommige hebben er meer dan één  waardoor er in totaal 24.146 kassa’s geregistreerd staan. Ook koos een 1.000-tal uitbaters die daartoe niet verplicht waren, vrijwillig voor een witte kassa.

“Er zijn momenteel zo’n 2.000 horecazaken die nog geen witte kassa hebben en er één zouden moeten hebben. Want volgens berekeningen uit 2016 zouden 21.701 horecazaken verplicht een witte kassa moeten hebben. De controles moeten dus verder gezet worden”, besluit Nahima Lanjri.
 
 
Pers