4-06-2021 - Wanneer je als werkgever een werknemer met een erkende arbeidshandicap tewerkstelt, kan je een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) krijgen. De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt. Dit kan zowel voor werknemers met een tijdelijke als met een permanente arbeidshandicap. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die herstellen van kanker of een niet-aangeboren hersenletsel.

Deze premie is multi-inzetbaar en kan worden gebruikt om het uurrooster en takenpakket van de werknemer aan te passen, voor begeleiding en ondersteuning alsook ter compensatie van de lagere productiviteit. De precieze besteding van de premie wordt beslist in onderling overleg tussen de werkgever en werknemer.

Een Vlaamse ondersteuningspremie kan eenvoudig online aangevraagd worden via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE). De aanvraag kan worden ingediend van zodra de werknemer in dienst is. De hoogte van de premie is afhankelijk van het loon van de werknemer met een arbeidshandicap. 

Voor meer informatie en alle voorwaarden kan u hier terecht.