Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Ze bieden vrijwillige zorg aan hulpbehoevenden, mensen die ernstig ziek zijn en personen met een handicap zodat ze thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. De aangeboden hulp kan vele vormen aannemen: maaltijden bereiden en helpen bij het eten, begeleiden bij verplaatsingen, maar ook hulp van psychologische, sociale of morele aard. Als samenleving moeten we deze mantelzorgers blijven aanmoedigen en steunen. Daarom zijn er de afgelopen jaren heel wat maatregelen getroffen om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zorg voor hulpbehoevende anderen. We zetten ze hier op een rijtje.

Financiële steun

Mantelzorgverlof

Mantelzorgers die erkend zijn als mantelzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden mantelzorgverlof opnemen. Mantelzorgers krijgen zo meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen voor hulpbehoevende familieleden, vrienden en buren. In totaal kan je maximum zes maanden mantelzorgverlof opnemen over de gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking. Ze kunnen de zes maanden mantelzorgverlof die ze tijdens hun loopbaan kunnen opnemen vrij verdelen. Dat kan bijvoorbeeld door drie maand te zorgen voor een zieke moeder, een maand voor een vriend met een beperking, dan nog 2 maand voor een andere zorgbehoevende.

Mantelzorgers kunnen ook een uitkering krijgen wanneer ze mantelzorgverlof opnemen. Neem je het mantelzorgverlof voltijds op, dan heb je recht op een uitkering van 828,45 euro netto o of 1.394,65 euro netto per maand voor alleenwonende werknemers met inwonende kind(eren) ten laste.

Meer weten over het mantelzorgverlof? Klik hier: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t164 

 

Aanmoedigingspremie

Erkende mantelzorgers die tijdelijk minder of niet werken om te zorgen voor een zorgbehoevend familielid of buur en zo mantelzorgverlof opnemen, kunnen een bijkomende aanmoedigingspremie ontvangen.  Werknemers kunnen een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen die bovenop hun uitkering van de RVA komt. Het gaat om een premie van maximaal 198,37 euro netto per maand die je online of schriftelijk kan aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Meer weten over de aanmoedigingspremie? Klik hier: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-aanmoedigingspremie 

 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Mensen met een zware zorgnood kunnen, ongeacht hun leeftijd, via de Vlaamse sociale bescherming een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen. Het gaat om een niet belastbare, vaste toelage van €130 per maand die wordt uitbetaald door de Vlaamse Zorgkas. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan vrij besteed worden. Dit bedrag, of een deel ervan, kan dus ook aangewend worden om de mantelzorger te vergoeden voor eventuele gemaakte kosten, zoals het wassen van kleren of verplaatsingskosten. Je kan je als mantelzorger registreren bij de Vlaamse Zorgkas om op die manier erkend te worden als de contactpersoon van de zwaar zorgbehoevende.  

Meer weten over het zorgbudget? Klik dan hier: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-zwaar-zorgbehoevenden

 

Mantelzorgpremie

In 8 op 10 Vlaamse gemeenten wordt er een mantelzorgpremie verleend aan erkende mantelzorgers. Deze zijn bedoeld als erkenning of waardering voor het werk van de mantelzorgers. Elke gemeente is vrij om te bepalen hoe hoog de premie is en aan wie ze een premie geven. Neem zeker contact op met je gemeente om meer te weten te komen.

 

Informatie en kennis

Vlaams expertisepunt mantelzorg

Op de website van het Vlaams expertisepunt mantelzorg kan je alle informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten vinden. Daarnaast organiseren ze ook activiteiten die mantelzorgers samenbrengen. Meer weten? Klik dan hier: http://www.mantelzorgers.be 

Mantelzorgorganisaties

Er bestaan in Vlaanderen heel wat mantelzorgorganisaties waar je als mantelzorger gratis terecht kan voor een waaier aan vooordelen. Je kan er deelnemen aan praatgroepen of infosessies en zo andere mantelzorgers ontmoeten, je hulp en info kan krijgen over op welke voordelen je recht hebt enzoverder. Enkele van deze mantelzorgorganisaties zijn:

Lees hier meer over mijn voorstel om het mantelzorgverlof en het statuut van mantelzorgers te verbeteren.