Personen met een beperking kunnen vanaf 1 januari 2021 al vanaf 18 jaar beroep doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT). De minimuleeftijd voor de aanvraag van deze uitkeringen werd verlaagd van 21 naar 18 jaar. Bovendien wordt er ook automatisch onderzocht of iemand recht heeft op deze tegemoetkomingen. Alweer papierwerk minder! Blij dat ik samen met mijn collega Nathalie Muylle hieraan kon meewerken.

De minimumleeftijd om als persoon met een handicap een uitkering te krijgen, lag voorheen op 21 jaar. De wet die de uitkeringen regelt, dateert uit 1987, toen de leeftijd van meerderjarigheid nog op 21 jaar lag. Samen met mijn collega Nathalie Muylle maakte ik komaf met deze gedateerde wet.

De verlaging van de minimumleeftijd naar 18 jaar betekent in de praktijk dat personen met een handicap een hogere uitkering krijgen. Tot januari 29021 konden zij in de periode van 18 tot 21 jaar enkel een beroep doen op een (verhoogde) kinderbijslag. Nu kunnen zij vanaf 18 jaar aanspraak maken op de hogere inkomensvervangende tegemoetkoming en eventueel de integratietegemoetkoming.

Daarnaast wordt er sinds januari 2021 ook automatisch onderzocht of personen die 18 jaar worden en een verhoogde kinderbijslag krijgen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het invullen van een aanvraag is voor deze groep dan ook niet nodig. Voor de groep personen tussen 18 en 21 zal dit individueel per dossier worden bekeken. 

9-01-2021