04-04-2019

Afgelopen week werd ons wetsvoorstel over de sociale bepalingen van de jobsdeal gestemd. Dit wetsvoorstel bevat een uitwerking van de algemene principes die deze zomer werden overeengekomen.

Starterslonen voor jongeren

Eén van die bepalingen is over de starterslonen voor jongeren. In 2018 werd een systeem van starterjobs voor jongeren ingevoerd, waarbij het brutoloon en daarmee ook de loonkosten voor de werkgever verlaagd worden. Om te vermijden dat jongeren netto moeten inleveren, betaalt de werkgever een toeslag die hij kan recupereren via de bedrijfsvoorheffing. De methode die was uitgewerkt is in de praktijk echter niet mogelijk. Met ons wetsvoorstel wordt nu een oplossing voorzien: de toeslag die de werkgever moet betalen zal bepaald worden door het verschil te berekenen tussen het nettoloon berekend op basis van het verminderde brutoloon en het nettoloon berekend op het niet verminderde brutoloon. 

Outplacementbegeleiding voor werknemers na ontslag na re-integratieproject

Ook de outplacementbegeleiding voor werknemers met gezondheidsproblemen wordt aangepakt. Een werknemer met gezondsheidsproblemen die een re-integratietrajectdoorloopt, kan de beslissing krijgen dat hij zijn overeengekomen werk definitief niet meer kan uitoefenen. Als de werkgever geen ander passend werk kan aanbieden, dan kan men de werknemer ontslaan om medische redenen. De outplacementbegeleiding faciliteert de overgang naar een andere werkgever. De werkgever moet zo’n begeleiding ter waarde van 1.800 euro en minstens 30 uur aanbieden.

Termijn aanmelding arbeidsbemiddelingsdiensten

De termijn voor aanmelding bij de arbeidsbemiddelingsdiensten na ontslag is verduidelijkt. Als werkgever en werknemer in onderling akkoord overeenkomen dat de werknemer is vrijgesteld van arbeid moet de werknemer zich binnen de maand na het akkoord hierover aanmelden bij de arbeidsbemiddelingsdiensten.

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Om werkgevers ertoe aan te zetten om te investeren in de opleiding van pas aangeworven werknemers wordt het scholingsbeding versoepeld. Via dit beding kan een werkgever een deel van de kosten van de opleiding van een werknemer terugvorderen als die het bedrijf voor een overeengekomen periode verlaat. Dit wetsvoorstel voorziet dat scholingsbedingen nu ook bij knelpuntberoepen mogelijk zal zijn voor opleidingen die wettelijk of reglementair verplicht zijn om het beroep uit te oefenen.

Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers op pensioenleeftijd

Werknemers die bij het bereiken van de pensioenleeftijd blijven werken, maar ziek vallen hebben maar voor een zeer korte tijd recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit voorstel zorgt ervoor dat dit uitgebreidt wordt naar zes maanden.

Verhoging inzetbaarheid werknemers op de arbeidsmarkt

Werknemers die een opzeggingsvergoeding krijgen na hun ontslag kunnen met dit voorstel maximaal 1/3de van de vergoeding gebruiken als budget om aan opleiding te besteden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.