De wetswijziging die het schenken van levensnoodzakelijke middelen fiscaal voordelig maakt, werpt ook in de praktijk haar vruchten af. Sinds het begin van 2020 kunnen bedrijven kosteloos hun overschotten aan levensnoodzakelijke producten aan sociale organisaties schenken. Dit is een belangrijke maatregel in de strijd tegen armoede aangezien levensmiddelen zoals verzorgingsproducten of kledij niet altijd makkelijk toegankelijk zijn voor de meest behoeftigen. Vandaag kunnen er al meer dan 250 000 mensen in armoede gebruik maken van de geschonken producten. Net als mijn collega Griet Smaers pleitte ik al een tijdje voor deze versoepelingen.

Ik ben blij dat mijn wetsvoorstel haar vruchten afwerpt. Zeker in tijden van de coronacrisis is er een grote vraag naar levensnoodzakelijke producten voor mensen in armoede. Op deze manier gaan we niet alleen verspilling tegen maar verbeteren we ook de situatie van de zwaksten in de samenleving.

Tot 2020 moesten Belgische bedrijven die voor de meest behoeftigen levensmiddelen (uitgezonderd voedsel) schonken, op die goederen BTW betalen. Vernietiging van deze producten was dan vaak een voordeligere optie. Meer informatie over de wet die de kosteloze schenking van levensmiddelen mogelijk maakt, kan je hier vinden.

In het verleden zette ik mijn schouders ook al onder een initiatief dat ervoor zorgde dat bedrijven hun voedseloverschotten zonder BTW konden schenken aan voedselbanken en sociale restaurants en kruideniers. Het wegvallen van deze financiële drempel zorgde ervoor dat steeds meer bedrijven voeding wegschonken aan het verenigingsleven. Hierover kan je hier meer lezen.

(18-11-2020)