Welke toekomst voor het Moorkensplein

16-05-2013

16-05-2013

Met een bevolkingsdichtheid van meer dan 10.000 inwoners per vierkante kilometer is genoeg openbare ruimte essentieel om het samenleven aangenaam te maken.Ik ondersteun dan ook volmondig een heraanleg van het Moorkensplein om zo meer ruimte te creëren voor de Borgerhoutenaren.

Dat het plein wordt heraangelegd staat vast, maar er zijn nog zaken die nu nog verder bekeken worden:  hoe zorgen we voor de verkeersafwikkeling zonder extra overlast voor andere straten, maar ook voldoende veiligheid voor de pleingebruikers, kunnen we niet beter een parkschooltje bouwen in plaats van een administratief centrum en bijgevolg de loketfuncties van het district terug onderbrengen in ons prachtig districtshuis? Op 15 mei hielden we daarover een bewonersvergadering met stad en district.

Hieronder kan u alvast het verslag van de vergadering en het college vinden.