Mensen die een leefloon ontvangen moeten een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) afsluiten. Dat traject heeft als doel om de aanvrager van een leefloon zelfredzamer te maken, zodat die uiteindelijk onafhankelijk kan worden van het OCMW. Helaas zijn daar in deze coronatijden problemen mee. Studenten met een leefloon kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan de doelstellingen over het bijwonen van lessen. Andere mensen met een leefloon hebben bijvoorbeeld problemen met werk zoeken tijdens deze coronacrisis. Sommige OCMW’s gingen op eigen initiatief soepel om met de criteria, anderen doen dat niet. Ik vroeg daarom aan de minister of en hoe lang doelstellingen geschorst worden en of dit al gecommuniceerd werd. Ik ben blij dat de minister bij het begin van de crisis hier al initiatief toe nam en dit communiceerde aan de OCMW’s. De datum van afloop van de versoepelingen staat nog niet vast, maar wordt besproken met de OCMW’s in het kader van het verdere verloop van de coronacrisis.

Lees hier mijn vraag en het antwoord. 

16-06-2020