Wat als u ziek wordt tijdens uw vakantie?

25-10-2017

25-10-2017

In een arrest van het Europees Hof van Justitie uit juni 2012 staat dat periodes van arbeidsongeschiktheid altijd voorrang hebben op jaarlijkse vakantie. Wie ziek is of wordt tijdens zijn vakantie heeft het recht om die dagen op een later tijdstip in te halen. De Belgische vakantiewetgeving is niet conform dat Europees arrest en daarom heb ik minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gevraagd naar zijn mening over de bijsturing van de Belgische wet. Bovendien wilde ik van hem weten wat er gebeurt wanneer iemand deze Europese richtlijn zou willen afdwingen.

De minister antwoordde dat hij zijn dienst heeft belast om de Belgische vakantiewetgeving te laten overstemmen met de Europese richtlijn. Daarover was al een eerste vergadering met de sociale partners. Wie zich benadeeld voelt door de Belgische wet kan, onder bepaalde voorwaarden, een compensatie krijgen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord.