21-20-2019

Ik heb de Antwerpse burgemeester gevraagd voortaan veel transparanter te zijn met de resultaten van de strijd tegen drugs in onze stad. Volgens de burgemeester is die nog altijd succesvol, maar de raadsleden moeten tot dusver materiaal halen uit de kranten. Drugsbestrijding is terecht een prioriteit, maar moet dan ook in alle openheid voor stadsbestuur én bevolking gebeuren.

De onduidelijkheid over het al dan niet succes van de drugsaanpak in Antwerpen kwam aan het licht toen ik samen met andere leden van de oppositie de burgemeester ondervroeg over spanningen binnen een onderdeel van het Antwerpse drugsteam. Tien van de vijftien speurders van het Drugsondersteuningsteam (DOT) bleken te zijn opgestapt, uit onvrede met de leiding. De dienstleiding gedroeg zich te autoritair. Inmiddels heeft de betrokken leidinggevende zelf een stap opzij gezet, en is dat deel van het probleem opgelost.

Eerder bleek ook al dat het ambitieuze  Stroomplan dat de stad samen met de federale overheid opzette in een grote strijd tegen drugs niet echt goed werkte. Er was sprake van spanningen en moeilijke samenwerking tussen de lokale en federale politie.

De zogenaamde War on Drugs blijkt dus niet helemaal te lopen zoals het hoorde. Uit cijfermateriaal, gepubliceerd in de kranten, bleek dat die manke samenwerking en malaise in het drugsteam gevolgen heeft op het terrein. Daar daalde volgens de kranten het aantal arrestaties.

De burgemeester ontkrachtte dit met ander cijfermateriaal, dat zou moeten wijzen op een goede score in de strijd tegen de drugsdealers. En het slecht functioneren van het Stroomplan ligt volgens de burgemeester bij de federale overheid, inzonderheid de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Ik denk niet dat we in deze materie moeten overgaan tot vingerwijzen, maar veeleer moeten samenwerken. En als gemeenteraad, het hoogste orgaan van het stadsbestuur, hebben we recht op volledige duidelijkheid over de cijfers. Ik zal die materie van de drugs, die onze stad en vooral heel wat jongeren raakt, nauw blijven opvolgen.