Waarnemer bij de verkiezingen in Burundi

27-07-2010

27-07-2010

Van 21 tot 25 juli trok ik als waarnemer naar Burundi om ter plaatse de verkiezingen te observeren. met tal van collega's uit andere landen, controleerden we of de verkiezingen volgens de plaatselijke kieswetgeving en volgens de internationale rechtsregels inzake democratische en transparante verkiezingen verliepen. Onze aanwezigheid is niet alleen een waarborg hiervoor maar een drukkingsmiddel tegen mogelijke fraude.