13-11-2019

Mantelzorgverlof opnemen is nog steeds niet mogelijk, ook al was het de bedoeling dit vanaf 1 oktober in te laten gaan. In oktober al bevroeg ik de minister over het wat en waarom van de vertraging, want mensen die zorgen voor een zieke hebben recht op verlof.

De minister stelt dat de timing van 1 oktober te ambitieus was. Ondertussen werden de nodige koninklijke besluiten al uitgevaardigd, maar er was ook nog overleg nodig met de ziekenfondsen. In de loop van november zouden de resultaten van het overleg beschikbaar moeten zijn. De praktische uitwerking van dit verlof is belangrijk, maar het mag allemaal wel wat sneller. 

In het koninklijk besluit staat dat de erkenning van mantelzorgers jaarlijks hernieuw moeten worden bij het ziekenfonds. Ik stel mij daar vragen bij, want dat zorgt voor overbodige administratie voor zowel mantelzorger als ziekenfonds en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij hebben dit in april zelfs met amendementen gewijzigd, dus het kan natuurlijk niet dat dit nu toch gewijzigd wordt. De minister stelt nu dat een jaarlijkse hernieuwing nodig is omdat men anders nog van de sociale voordelen gebruik kan maken, ook als men geen mantelzorger meer is. De hernieuwingsaanvraag zou wel eenvoudiger zijn dan de initiële aanvraag omdat niet het hele dossier opnieuw moet ingediend worden. Ik blijf erop toezien dat dat inderdaad zo is, zonder dat er nogmaals allerlei attesten worden gevraagd.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister (vanaf pagina 3).