Naar aanleiding van de Europese 112-dag pleit ik voor een betere vergoeding voor de vrijwilligers bij de brandweer, ambulancediensten en Civiele Bescherming. Kamerlid Nahima Lanjri wil dit realiseren door het plafond voor sociale bijdragen te verhogen voor deze vrijwilligers. Daardoor zouden zij minder sociale bijdragen moeten betalen en dus meer overhouden van hun vergoeding. Ik diende hiertoe een wetsvoorstel in, dat momenteel voorligt in het parlement.

Vrijwilligers bij de brandweerkorpsen, de ambulancediensten en de diensten van de Civiele Bescherming hebben een apart statuut en krijgen geen loon maar een vergoeding. De vergoeding die ze ontvangen voor dringende interventies zijn volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Wanneer ze niet-dringende prestaties verrichten zoals wachtdiensten, administratieve taken en oefeningen, betalen ze boven een bepaald bedrag wel belastingen en sociale bijdragen. Ze genieten wel een fiscale vrijstelling voor vergoedingen tot 6.250 euro en een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen tot 4.671,36 euro, omdat ze zich ten dienste stellen van de bevolking.

Het belangeloze engagement van vrijwilligers die zich inzetten voor veiligheid verdient alle respect en ondersteuning. Daarom willen we dat ze meer overhouden van hun vergoeding. Terwijl het belastingvrije gedeelte recent opgetrokken werd, gebeurde dat niet voor de sociale bijdragen. Deze onregelmatigheid wil ik met dit wetsvoorstel wegwerken.

In 2019 werden de fiscale plafonds namelijk verhoogd voor vrijwilligers bij de brandweer, ambulancediensten en Civiele Bescherming. Daardoor hielden deze vrijwilligers meer over van hun vergoeding aangezien een groter gedeelte belastingvrij werd. Door een vergetelheid werd het plafond voor sociale zekerheidsbijdragen echter niet opgetrokken tot datzelfde niveau. Met dit initiatief wil Lanjri dit verschil wegwerken en zo een einde maken aan de onduidelijkheid en rechtsonzekerheid hierover bij zowel de vrijwilligers als hun werkgevers.

Vele private ambulancediensten en brandweerkorpsen kampen momenteel met een personeelstekort. Zij zijn voor hun werking sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers verdienen dus onze steun en waardering. Daar hoort ook een betere financiële vergoeding bij.