19-07-2018

Tijdens de laatste plenaire van het jaar werden heel wat nieuwe wetten gestemd. Voor de personen met een beperking is er vooruitgang geboekt op twee belangrijke gebieden, namelijk de verhoging van de uitkering voor zij die een gezin te onderhouden hebben én de aanpak van de prijs van de liefde.

Verhoging uitkering

De afgelopen jaren heb ik meermaals gepleit voor een stapsgewijze verhoging van de uitkeringen tot aan de armoededrempel. Tijdens deze legislatuur werden de uitkeringen al een aantal keer verhoogd, meer bepaald het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, het minimumpensioen, de minimum werkloosheidsuitkeringen en de inschakelingsuitkering. Nu stijgt ook de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (met gezinslast) met 40 euro per maand.

Personen met een beperking zijn kwetsbaarder, dus ik ben tevreden met deze verhoging. Ik vraag echter om de twee andere categorieën niet uit het oog te verliezen, m.n. de alleenstaanden en samenwonenden. Zeker alleenstaanden met een beperking lopen een groot risico om in armoede te verzeilen. Daarom vraag ik met aandrang om de uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens. Laten we dit stapsgewijs doen, want ik besef dat de middelen niet onbeperkt zijn en dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Prijs van de liefde wordt aangepakt

Wanneer mensen met een beperking vandaag huwen of gaan samenwonen, verliezen zij een deel van hun uitkering en integratietegemoetkoming. Dat wordt 'de prijs van de liefde' genoemd. Absurd dat deze mensen een prijs moeten betalen, omdat ze liefhebben. Met het voorstel dat werd goedgekeurd wordt de prijs van de liefde nog niet volledig afgeschaft, maar de grenzen van de vrijgestelde bedragen voor de berekening van de integratietegemoetkoming worden wél opgetrokken met 75%. Een gehandicapte zal nu vrijgesteld worden voor de eerste schijf van 39.287 euro. Zo moeten zij minder inleveren op hun uitkering.

Er worden veel stappen gezet, wat positief is. We hopen dat via volgende stappen zo snel mogelijk de prijs van de liefde volledig kan afgeschaft worden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.