Opzegtermijnen voor werknemers in België worden binnenkort gelijkgetrokken dankzij een nieuw wetsvoorstel van mijn collega Nathalie Muylle en ikzelf dat op 16 maart 2023 door de Kamer werd aangenomen. Vanaf nu krijgt elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie, een maximale opzegtermijn van 13 weken wanneer hij of zij zelf ontslag neemt. Dit is een verduidelijking van het eenheidsstatuut dat in 2014 werd ingevoerd onder premier Elio Di Rupo, waarbij de verschillen nu tussen het arbeidsstatuut van arbeiders en bedienden worden weggewerkt.

Sommige sociaal secretariaten hebben de voorbije jaren problemen gehad met de interpretatie van de wet, omdat de tabel met de termijnen alleen voor bedienden was opgenomen en niet voor arbeiders. Bovendien was er een onderscheid tussen lagere en hogere bedienden, wat tot onduidelijkheden leidde. Dit alles is nu verleden tijd dankzij ons wetsvoorstel.

Het doel van de wet is om drempels op de arbeidsmarkt weg te werken en de overgang tussen jobs soepeler te laten verlopen. Werknemers weten nu weer waar ze aan toe zijn als ze van job veranderen. In een tijd van arbeidskrapte is het belangrijk om een efficiënte arbeidsmobiliteit te hebben, en deze nieuwe regeling draagt daaraan bij.

Kortom, ons wetsvoorstel maakt een einde aan de onduidelijkheden die de voorbije jaren zijn ontstaan en zorgt voor gelijke opzegtermijnen voor alle werknemers in België. Dit is een positieve stap naar een efficiënte arbeidsmarkt en een soepelere overgang tussen jobs.

Link: artikel tijd: Maximaal 13 weken opzeg voor wie zelf opstapt | De Tijd

Link naar wetsvoorstel: De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers (dekamer.be)