Voor een beter statuut van huispersoneel, internationaal én nationaal

08-10-2011

08-10-2011

Op vrijdag 7 oktober, de dag voor Waardig Werk, voerden vakbonden en NGO’s wereldwijd actie rond waardig werk voor alle werknemers. Dit jaar greep de Belgische Coalitie voor Waardig Werk de dag aan om de ratificatie van de IAO Conventie 189 onder de aandacht te brengen.

Deze nieuwe IAO arbeidsnormen stellen dat huispersoneel, dat zich wereldwijd inzet voor families en huishoudens, van dezelfde basisrechten moet kunnen genieten als andere werknemers zoals het recht op aanvaardbare werkuren, eerlijke verloning, goede arbeids¬omstandigheden,….

CD&V kamerleden Nahima Lanjri en Stefaan Vercamer steunen de actie van de Coalitie voor Waardig Werk volop. Zij dienden reeds een resolutie in om aan te dringen op de ratificatie van de conventie. Aangezien twee landen de Conventie moeten ratificeren binnen de tien jaar om ze in werking te doen treden, vragen ze dat België hierin een voortrekkersrol zou spelen. Stefaan Vercamer wil hierin nog verder gaan: “Deze week verzamelde ik handtekeningen van parlementsleden uit minstens vijf verschillende landen onder mijn motie over ‘Waardig Werk'. Verder probeer ik ook tegen januari een actualiteits-motie op de agenda van de plenaire Raad van Europa te krijgen om alle landen van de Raad van Europa op te roepen om het verdrag zo snel mogelijk te ratificeren.”

Het is belangrijk te strijden voor wereldwijde bescherming en waardering van huishoudpersoneel. Het is echter ook belangrijk om voor eigen deur te vegen. De vakbonden klagen immers al jaren aan dat ook het Belgische huishoudpersoneel in een zeer precair statuut moet werken. Vaak worden ze onderbetaald en staat er geen rem op het aantal uren dat ze dienen te presteren. Bovendien hebben ze dikwijls geen recht op volledige sociale zekerheid omdat de werkgever is vrijgesteld van het betalen van sociale bijdragen. Momenteel zijn er ongeveer 1100 geregistreerde dienstbodes. Het gaat hier vermoedelijk slechts om het topje van de ijsberg, omdat enkel de voltijdse dienstboden geregistreerd werden.

CD&V- Volksvertegenwoordiger , Nahima Lanjri, vindt dat meer dan ooit werk moet worden gemaakt van een duidelijk beroepsstatuut voor huishoud¬personeel en dat deze werknemers een volwaardige sociale bescherming verdienen. Het gaat hier over mensen die werken in huisgezinnen en daar strijken, wassen, de tuin onderhouden, de kinderen ophalen van school,…. . Daarom diende Nahima Lanjri in juli een wetsvoorstel in dat het bestaande statuut van dienstbode en huishoudbediende wil samenvoegen tot een verbeterd statuut voor de huishoudhulp. Personen die werken als au pair of vallen binnen de regelgeving voor PWA of dienstencheques worden buiten beschouwing gelaten.

Het nieuwe statuut dat volksvertegenwoordigers Nahima Lanrji en Stefaan Vercamer voorstellen, zorgt ervoor dat het beroep van dienstbode en huisbediende wordt opgewaardeerd en dat de achterstelling inzake arbeids- en sociale bescherming wordt weggewerkt. Zo zal de huishoudhulp volledig onder de sociale zekerheid vallen en een statuut genieten dat gelijkwaardig is aan dat van een bediende. Ze zullen ook kunnen genieten van de regelgeving inzake moederschaps¬bescherming.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.