Vlaamse regering vindt oplossing die mobiliteit en leefbaarheid verzoent

23-09-2010

23-09-2010

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de ontsluiting van de Antwerpse ring. Ze bevestigde daarmee opnieuw dat Vlaanderen ook in moeilijke dossiers knopen kan doorhakken en oplossingen kan uitwerken voor complexe uitdagingen.

De Vlaamse regering koos voor een goede oplossing, omdat deze een doeltreffend antwoord biedt op een belangrijke mobiliteitsknoop voor Vlaanderen en tegelijk de leefbaarheid voor de Antwerpenaren respecteert. Vooral de keuze om ook de mobiliteit in de zuid-oostrand aan te pakken door de ondertunneling van de R11 prominent op te nemen in het Masterplan 2020, is een verbetering voor de leefbaarheid in die regio (Morstel, Borsbeek, Kontich, Hove).