Visumafgifte voor familiebezoek vereenvoudigen

30-06-2017

Sinds de wetswijziging op de gezinshereniging in 2011 is het voor ouders, grootouders of schoonouders bijna niet meer mogelijk, om zich bij hun meerderjarige kinderen te vervoegen. Dat is een keuze die we toen gemaakt hebben, maar het is niet de bedoeling geweest om het ouders onmogelijk te maken hun kinderen hier in België te bezoeken. In het regeerkakkoord hebben we daarom afgesproken om er voor te zorgen dat  visa voor tijdelijk verblijf snel verkregen kunnen worden.

Toch zijn er nog steeds verhalen van mensen bij wie dit niet lukt. En dat heeft vaak spijtige gevolgen. Zo missen ouders soms het huwelijk van hun kind of de geboorte van een kleinkind. In de commissie vroeg ik aan de staatssecretaris voor asiel en migratie, welke stappen hij zal ondernemen om de afgifte van een dergelijke visa te vereenvoudigen, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Volgens de staatssecretaris worden er nog steeds meer visa toegekend dan geweigerd. Daarnaast zouden de dossiers zelden informatie bevatten, die toelaten om de verankering in het land van herkomst te evalueren en dus de wil om het grondgebied te verlaten niet genoeg aantonen, voor het visum zal zijn verstreken. DVZ heeft ook op zijn website een reeks raadgevingen gepubliceerd, alvorens een visumaanvraag in te dienen. Daardoor zouden het aantal volledige dossiers verhogen.

Ik heb er geen probleem mee dat men streng maar rechtvaardig handelt. Maar DVZ moet wel aangeven, wat men wel nog moet doen, indien een visumaanvraag werd geweigerd met als argument dat onvoldoende werd aangetoond, dat men het voornemen heeft om terug te keren.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris. Pg. 35-37

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.