Wie op jonge leeftijd zijn echtgenoot of echtgenote verliest, heeft recht op steun van de overheid. Toch blijken heel wat jonge weduwen en weduwnaars geen gebruik te maken van die tijdelijke hulp. Slechts zes op de tien vraagt om dat nochtans vaak broodnodige geld. Vier op de tien weduwen en weduwnaars krijgen dus de centen niet waar ze nochtans recht op hebben. Of ze kennen de weg niet naar de overheid, of ze hebben schroom om het te vragen. Dat concludeert CD&V-parlementslid Nahima Lanjri, die wil dat het geld automatisch wordt toegekend als een jonge partner overlijdt.

Nahima Lanjri: “De overgangsuitkering dient als financiële overbrugging voor jonge mensen die hun partner verliezen. Door het verlies van hun partner, worden zij niet alleen emotioneel, maar ook  financieel getroffen. Zo vallen ze terug op één inkomen, terwijl ze vaak de zorg voor hun kinderen en de afbetaling van een hypotheek alleen moeten dragen. Deze cijfers tonen aan dat velen niet op de hoogte zijn van deze uitkering. Deze mensen, die deze centen goed kunnen gebruiken en daar ook recht op hebben, lopen zo hun steun mis.”

Nahima Lanjri vroeg deze cijfers op bij de minister van Pensioenen. In 2020 kregen slechts 895 personen een overgangsuitkering terwijl 1.475 mensen jonger dan 49 jaar hun echtgeno(o)t(e) verloren. Ook voor de jaren daarvoor ligt het aantal aanvragen in dezelfde lijn. Heel wat mensen denken onterecht dat ze geen recht hebben op dit geld of hebben schroom om op jonge leeftijd aan te kloppen bij de Pensioendienst.

Nahima Lanjri: “Ik drong er bij de minister van Pensioenen op aan om de overgangsuitkering automatisch toe te kennen aan wie zijn/haar echtgeno(o)t(e) verliest. De Federale Pensioendienst zou op zijn minst de langstlevende partner op de hoogte moeten brengen van de mogelijkheid om steun aan te vragen. Wie een groot verlies te verwerken krijgt, wordt met heel wat papierwerk geconfronteerd. Door de hulp automatisch toe te kennen, kunnen we de administratieve lasten al wat verlichten.”

Minister Lalieux gaat in op het voorstel van Nahima Lanjri en laat deze mogelijkheid onderzoeken. 

Op initiatief van CD&V-politica Nahima Lanjri werd sinds 1 oktober ook de duur van de overgangsuitkering verlengd voor wie jonger is dan 48 jaar en 6 maanden en zijn of haar echtgeno(o)t(e) verliest. De duur van de hulp varieert van 18 maanden (voor geen kinderen ten laste), tot 48 maanden (minstens één kind jonger dan 13 ten laste). De steun moet binnen de 12 maanden na het overlijden aangevraagd worden en kan onbeperkt gecombineerd worden met een loon. Wie ouder is dan 48 jaar en 6 maanden heeft recht op een overlevingspensioen dat niet beperkt is in tijd.