Heeft u nog maaltijd- of ecocheques die dit jaar zijn vervallen? Dan heb ik goed nieuws voor u! Werknemers die dit jaar niet op tijd hun maaltijd- of ecocheques gebruikten, zullen voor die vervallen exemplaren toch nieuwe cheques krijgen met dezelfde waarde. De uitgiftekantoren zullen nieuwe cheques afleveren die opnieuw 12 of 24 maanden geldig zullen zijn. Mijn voorstel werd unaniem door de Kamer goedgekeurd.

Door de coronacrisis zijn veel werknemers met financiële moeilijkheden geconfronteerd. Werknemers kunnen dan ook elke ondersteuning gebruiken. Het is niet meer dan logisch dat de waarde van deze cheques naar de werknemers gaat in plaats van naar de uitgiftekantoren. Zo komt het geld terug bij de bedoelde eigenaars.

In 'normale' jaren wordt voor ruim 5 miljoen euro aan maaltijd- en ecocheques niet gebruikt. In 2020 zal dat bedrag wellicht minder hoog liggen, omdat er dit jaar al twee verlengingen werden doorgevoerd. Maar toch blijkt uit navraag dat nog een hele som ongebruikt blijft, omdat er voor een aantal maanden geen verlenging kwam van de cheques.

De waarde van de vervallen maaltijd- en ecocheques bleef tot hiertoe vastzitten bij de drie uitgiftebedrijven Sodexo, Edenred en Monizze. Ze kunnen het bedrag niet zomaar terugstorten aan de wekgever. Het bedrag van de cheques mag ook niet in geld worden overgemaakt aan de werknemers, omdat het dan een normaal loon zou worden, waarop geen fiscale vrijstelling meer aanwezig is. De waarde van de cheques blijft daarom bij de uitgiftekantoren zitten.

Door mijn voorstel moeten cheques die vervallen zijn in 2020 en die niet in aanmerking zijn gekomen voor een verlenging, 'heruitgegeven' worden met een nieuwe geldigheidsduur. De cheques zullen opnieuw 12 of 24 maanden geldig zijn. Bovendien mag dat niet tot extra kosten leiden voor de werknemer of zijn werkgever.

Ik ben zeer tevreden dat de cheques zullen worden teruggegven aan de werknemers, omdat die cheques hen uiteindelijk ook toekomen. Vanaf volgend jaar wil moet er met de sociale partners een definitieve oplossing worden gezocht voor het probleem van de vervallen cheques. Er moet vooral vermeden worden dat werknemers de waarde zien verloren gaan.

28-12-2020