05-10-2019

In het Marokkaanse Marrakach neem ik deel aan het herfstcongres van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het is meteen mijn afscheid van een organisatie waarin ik de voorbije jaren verkiezingswaarnemer was en samen werkte aan een Europees asiel- en migratiebeleid.

 

In de OVSE zetelen 57 staten van Noord-Amerika, Centraal-Azië en Europa. De naam zegt het zelf de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa wil vooral door samenwerking veiligheid bewaren.

Die veiligheid mag je ruim zien. Het gaat niet alleen over wapenbeheersing, strijd tegen terrorisme en preventie van conflicten, maar ook over het bewaken van goed bestuur, het bestrijden van witwaspraktijken en, bijvoorbeeld steun verlenen bij het verwijderen van gevaarlijk af val. De OVSE stimuleert ook de democratie in de landen die (meer) democratisch willen worden en bewaakt ook vrijheid van media, onderwijs en individuele vrijheden.

En wat deed ik nu precies in die OVSE? Ik had twee belangrijke taken. In mijn eerste periode was ik vooral voorzitter van de Belgische delegatie en verkiezingswaarnemer tijdens missies in het buitenland. Tijdens zo’n missie moest ik erop toezien dat de verkiezingen plaatsvonden op basis van gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en transparantie. Waarnemers zijn belangrijk omdat ze moeten toezien op het echt correct verloop van de stembusgang en het eerlijk verkiezen van politieke vertegenwoordigers. Ik was de voorbije jaren o.m. verkiezingswaarnemer in Armenië en Burundi.

Vorig jaar kreeg ik binnen de OVSE ook nog een belangrijke bijkomende taak. Ik werd voorzitter van het ‘Ad Hoc Committee’ rond asiel en migratie. Met dat comité organiseerde ik werkbezoeken om het asiel- en migratiebeleid in verschillende landen te appreciëren en onderzoeken. Daarmee konden we nagaan wat wél goed werkt en wat niet, en dat allen meenemen naar onze eigen landen.

Ik bezocht met de OVSE-delegatie o.m. asielcentra, organisaties en medewerkers rond asiel en migratie in België, Servië, Zweden en Denemarken. Op de congressen van de OVSE bracht ik als voorzitter steeds verslag uit van de werkbezoeken.

Ik ben ook trots dat de Algemene Vergadering van de OVSE een aantal voorstellen en twee resoluties van mij goedkeurde. In mijn eerste resolutie pleitte ik voor een betere bescherming voor niet-begeleide minderjarigen en kinderen op de vlucht. In de tweede resolutie roep ik op om allen samen werk te maken van een samenleving die niemand uitsluit, erkende asielzoekers alle kansen geeft om te integreren en werk maakt van een humaan terugkeerbeleid. Mijn tekst werd afgelopen zomer door 118 leden van de 57 landen goedgekeurd.

In Marrakech rond ik nu mijn mandaat als OVSE-lid af. Ik ben tevreden die ervaring te hebben mogen beleven. Als Belgische politica is het meer dan goed een blik op de wereld te hebben en met andere parlementsleden ervaringen te kunnen delen, én adviezen te kunnen maken voor onze overheden. Dat de wereld steeds meer een grote gemeenschap met veel diversiteit is geworden, wordt op zo’n congressen nog meer duidelijk.

 

Als je hier klikt kan je uitgebreid lezen, wat ik de voorbije jaren allemaal heb gedaan en gerealiseerd in de OVSE.