15-01-2020

Als je loon kan ruilen voor extra vakantiedagen, zou je dat dan doen? Uit een studie van SD Worx blijkt dat 59% van de 19.000 werknemers die de keuze konden maken dat inderdaad zouden doen. Dat is niet verwonderlijk, iedereen snakt wel naar extra vakantie en een beter evenwicht tussen werk en gezin. Maar wist je dat er sinds 2017 ook een mogelijkheid bestaat om verlofdagen weg te schenken aan collega's die zorgen voor een ziek of gehandicapt kind? Die mogelijkheid is op dit moment alleen nog maar theorie, bleek uit mijn vraag aan de minister. Bedrijven kunnen dit op sectorniveau invoeren, en in bepaalde gevallen ook op bedrijfsniveau. Dat is nog niet gebeurd, omdat er blijkbaar noch van werkgever- noch van werknemerszijde vraag naar is. In Frankrijk is verlof schenken blijkbaar wel een succes. Ik stelde dan ook voor aan de minister om na te gaan of er nog drempels zijn om dit in te voeren. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.