Verlenging pensioenbonus is erdoor

14-06-2011

14-06-2011

In de kamercommissie sociale zaken is vandaag het wetsvoorstel rond de pensioenbonus, dat ik mee heb ondersteund, goedgekeurd. Het akkoord verlengt deze 1 jaar na december 2012.

De pensioenbonus dateert nog uit het generatiepact van 2005. In het kader van dit pact werd voor werknemers en zelfstandigen een pensioenbonus ingevoerd. Wie doorwerkt na 62 jaar of na 44 loopbaanjaren, krijgt per effectieve dag tewerkstelling tot de leeftijd van 65 jaar, voor de rest van zijn leven, bovenop het voorziene pensioenbedrag iets meer dan 2 euro per dag extra.

Voor sommigen kan dit - volgens de berekening van de ombudsdienst Pensioenen - een verhoging van het maandelijks pensioen zijn met meer dan 150 euro. Deze maatregel loopt normaal gezien echter af op 1 december 2012. Daardoor kon het voor sommigen voordeliger zijn om vervroegd op pensioen te gaan wat een verkeerd signaal zou zijn.

Sonja Becq: “We moeten mensen nu al de zekerheid geven dat deze maatregel niet wordt stopgezet. Integendeel, de maatregelen om mensen langer aan het werk te houden moeten nog versterkt worden. Dan denken we niet enkel aan de pensioenbonus, die vb. al zou kunnen starten vanaf 60 of na een loopbaan van 40 jaar; maar ook aan maatregelen om werkgevers ertoe aan te zetten oudere werknemers te houden of aan te trekken. Het zijn immers enkel diegenen die het geluk hebben om na hun 62e te kunnen blijven werken, die van de bonus kunnen genieten”.

Daarnaast worden de overheidsdiensten verplicht om beter over het bestaan van de pensioenbonus te communiceren. Bij simulaties of pensioenvooruitberekeningen moet het bestaan en het effect van de pensioenbonus duidelijk vermeld worden.

Normaal gezien worden eind 2011 de maatregelen van het generatiepact geëvalueerd. Vanuit CD&V vrezen we echter dat dit te laat zal zijn. Daarom beschouwen we de verlenging van de huidige maatregel als een  tussenstap om tot grondige maatregelen te komen.

Hier kan u het desbetreffende wetsvoorstel lezen.