Samen met mijn collega Steven Matheï roep ik op om de verhoogde onbelaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de bestrijding van covid-19 te verlengen tot 31 december 2021. Vorig jaar werd deze kostenvergoeding tijdelijk verhoogd voor de zogenaamde corona-vrijwilligers in bijvoorbeeld woonzorgcentra, ziekenhuizen en triagecentra. Deze regeling loopt binnenkort af, op 31 maart 2021. Gezien dat we de hulp van vele vrijwilligers de komende maanden ook in de vaccinatiecentra goed zullen kunnen gebruiken, is een verlenging van deze maatregel aangewezen.

De meeste vrijwilligers engageren zich onbezoldigd in de strijd tegen het coronavirus. Tot 31 maart van dit jaar kunnen sommige van deze vrijwilligers echter rekenen op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding. Het plafond van deze kostenvergoeding werd vorig jaar tijdelijk verhoogd voor deze vrijwilligers omdat ze een grote bijdrage leveren in de strijd tegen het virus. Vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken in bijvoorbeeld woonzorgcentra, ziekenhuizen en triagecentra kunnen nu beroep doen op een onbelaste onkostenvergoeding van maximaal 35,41 euro per dag of 2600,90 euro per jaar. Dit is een verdubbeling ten aanzien van het maximale bedrag dat zij voorheen als forfaitaire onkostenvergoeding konden krijgen voor de gemaakte kosten. Concreet betekent het dat men maximum 73 i.p.v. 40 dagen aan de maximale onkostenvergoeding kan werken. We pleiten nu voor een verlenging van deze maatregel tot het einde van 2021.

 Vele vrijwilligers zijn ook nog in andere organisaties actief als vrijwilliger. We moeten deze vrijwilligers garanderen dat ze zich geen zorgen moeten maken over de fiscale gevolgen van hun extra bijdrage in de strijd tegen corona. Nu de vaccinatie op gang komt, hebben we de hulp van vrijwilligers echt nodig. Ook in ziekenhuizen, triagecentra of woonzorgcentra kunnen we nog steeds helpende handen gebruiken. De crisis is immers nog lang niet voorbij. Met een verlenging van de verhoogde onkostenvergoeding hoeft niemand zich zorgen te maken over extra dagen vrijwilligerswerk. - Nahima Lanjri

Steven Matheï, naast Kamerlid ook burgemeester van Peer: “De Vlaamse vaccinatiecentra moeten vandaag al klaar staan om 25 vaccins per uur te zetten. Lokale besturen op het terrein dringen aan op duidelijkheid. Zij weten niet op welke vergoeding hun vrijwilligers zullen rekenen. Ik hoop dat de minister ons hierover zo snel mogelijk duidelijkheid kan verschaffen, zodat de gemeentebesturen dit op hun beurt kunnen communiceren naar de duizenden vrijwilligers. We hebben hen nodig voor een vlotte vaccinatie.”

15-02-2021