29-03-2021 - Sinds vorig jaar kunnen de zogenaamde coronavrijwilligers rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding. Vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en triagecentra kunnen zo een beroep doen op een onkostenvergoeding van maximaal 35 euro per dag of 2.600 euro per jaar. Dat is een verdubbeling van het maximale bedrag dat vrijwilligers normaal kunnen krijgen als forfaitaire onkostenvergoeding. Eerder riep ik samen met parlementslid Steven Matheï op om de verhoogde onkostenvergoeding te verlengen. Minister Vandenbroucke bevestigde nu ook dat deze uitbreiding eraan komt.

Het afgelopen jaar hebben we nogmaals mogen ervaren hoe waardevol vrijwilligers zijn voor onze samenleving. Hun inzet in de strijd tegen het coronavirus, mag niet onderschat worden. Ook op dit moment steken heel wat vrijwilligers de handen uit de mouwen in onder meer de vaccinatiecentra. De komende maanden zullen we hun hulp nog goed kunnen gebruiken. Daarom pleitte ik samen met collega Steven Matheï om de verhoogde onkostenvergoeding voor coronavrijwilligers te verlengen. Op die manier hoeft niemand zich zorgen te maken over de fiscale gevolgen van enkele dagen extra vrijwilligerswerk.

Op mijn vraag antwoordde minister Vandenbroucke dat het bedrag van de jaarlijkse onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk ter ondersteuning van de vaccinatiecampagne zal worden verhoogd tot eind 2021. Vrijwilligers in de vaccinatiecentra zullen dus ook na 31 maart 2021 kunnen beroep doen op de verhoogde onkostenvergoeding. Daarnaast werkt de regering ook aan de verlenging van de bestaande verhoging van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk in de zorg en andere essentiële sectoren. Ook in deze sectoren blijft er een grote nood aan helpende handen.

Daarnaast wordt ook de toepassing van het Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers COVID-19 slachtoffers verlengd tot en met het einde van 2021. Dit fonds voorziet in een tegemoetkoming voor rechthebbenden in geval van het overlijden van vrijwilligers als gevolg van een besmetting door COVID-19 in het kader van hun vrijwilligersactiviteit.

De verhoogde onkostenvergoeding geldt uitsluitend voor vrijwilligers. Het is dan ook niet de bedoeling dat men het verplegend personeel of artsen die de prik zetten, gaat vergoeden als vrijwilliger terwijl zij hun andere werk daarvoor laten staan. Voor de andere vrijwilligers die een handje komen toesteken, dient de vrijwilligersvergoeding.

Lees hier mijn volledige tussenkomst (p.13).