Verhoging vakantiegeld voor invaliden

03-02-2011

03-02-2011

Vandaag wordt door de Christelijke Mutualiteiten (CM) op het Vakantiesalon aandacht gevraagd voor de verhoging van het vakantiegeld voor chronisch zieken.

Voor CD&V kamerleden Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer en Sonja Becq is dit een goede gelegenheid om deze actie te ondersteunen met hun wetsvoorstel voor de verhoging van het vakantiegeld voor invaliden.

In 2001 werd door de Christelijke Mutualiteit een enquête uitgevoerd, waarbij de financiële en sociale situatie van de invaliden in België onderzocht werd. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat bepaalde groepen invaliden daadwerkelijk beperkte middelen hebben om van te leven. Dit is vooral het geval voor alleenstaande invaliden en éénoudergezinnen. Voor de invaliden uit het onderzoek werd ook vastgesteld dat ze te kampen hebben met een zeker sociaal isolement.

Nahima Lanjri:Er moet gestreefd worden naar een verbetering van de levenskwaliteit van invaliden. Dit kan onder meer door een verhoging van hun inkomen. Wij willen de inkomenssituatie van invaliden verbeteren door een vakantiegeld in te voeren voor invaliden naar analogie van het vakantiegeld voor de gepensioneerden. Vakantiegeld ondersteunt de invalide om vakantie te nemen met familie en kennissen en bevordert zo zijn integratie.”

Via artikel 38 van de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 werd dit vakantiegeld

voor invaliden reeds gedeeltelijk gerealiseerd door de regering. Het stond eerder al vermeld in het interprofessioneel akkoord van 2008. In mei 2010 werd er voor het eerst een vakantiegeld uitgekeerd van 75 euro.

Stefaan Vercamer: Intussen zit in het IPA in het kader van de welvaartsenveloppe ook een verhoging van dit vakantiegeld tot 125 euro.  Dit zijn belangrijke stappen, maar we zijn er nog steeds niet. “

Sonja Becq: “Wij vragen samen met CM nog steeds een vakantiegeld voor invaliden van 250 euro, om een effectieve koopkracht – en welzijnsverhoging voor deze categorie te bekomen.”