28-09-2021 - Minister Vincent Van Peteghem zet volop in op een versnelde vergroening van ons bedrijfswagenpark. Met zijn wetsontwerp wil de minister de belastingaftrek voor nieuwe bedrijfswagens op diesel en benzine vanaf 2023 uitdoven en vanaf 2026 volledig doen verdwijnen. In de commissie bespraken we ook dit wetsontwerp. Het gaat om een belangrijke en doordachte klimaatregel. Bedrijfswagens rijden namelijk gemiddeld dubbel zoveel kilometers als privéwagens. De hervorming betekent dat er tegen 2039 13 miljoen ton minder CO₂ uitgestoten worden, een enorme bijdrage aan onze klimaatinspanningen.

In de commissie Sociale Zaken bespraken we het wetsontwerp van de minister van Financiën voor wat betreft de solidariteitsbijdrage, die de werkgever aan de RSZ verschuldigd is voor het voertuig dat hij aan zijn werknemer ter beschikking stelt sterk zal worden verhoogd voor niet-emissievrije wagens om zo een ontradend effect te creëren. Alle nieuwe bedrijfswagens zullen vanaf 2026 koolstofemissievrij moeten rijden, opdat ze nog een gunstige fiscale behandeling zullen kunnen genieten.

Het sociaal regime voor bedrijfswagens is een interessante alternatieve verloning voor de onderneming en de werknemer in vergelijking met het brutoloon. Via dit wetontwerp wordt een incentive gecreëerd voor werkgevers om in te zetten op koolstofemissie-vrije bedrijfswagens. Tegelijk wordt ook het fileprobleem mee in rekening genomen. Over het algemeen is dit een broodnodige en aanmoedigende maatregel om de globale uitdaging van klimaatverandering aan te gaan.