16-09-2019

In juni vroeg ik de burgemeester om cijfers in verband met tienerprostitutie in onze stad. In 2018 bleek er een verdriedubbeling van het aantal opgestarte dossier met betrekking tot tienerprostitutie en/of loverboys van 41 dossiers ten opzichte van 12 dossiers in 2017. Dat betekent niet meteen dat er een verdriedubbeling is van de tienerprostitutie, maar vooral dat de aangiftebereidheid groter is geworden en de samenwerking tussen het parket en gespecialiseerde verenigingen zoals Payoke meer op punt staat. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Uit het antwoord bleek ook dat scholen meer en meer aandacht schenken aan voorlichtingscursussen en vorming over seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen schooljaar werden er in samenwerking met vzw Pimento vormingen gegeven over deze thema’s aan ongeveer 1.340 jongeren. 144 leerkrachten volgden een vormingsaanbod van een halve dag, 4 scholen stapten in een beleidstraject op maat waarin zij ondersteuning kregen bij het opzetten van beleidsplannen rond seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag. Via deze beleidsplannen werden acties op gezet waardoor nog eens 760 leerlingen werden bereikt. Ook dat kan ik alleen maar aanmoedigen, want voorlichting over dit onderwerp is zo belangrijk. Ik denk dus dat we goede progressie maken en blijf dit onderwerp zeker opvolgen.