Uitstel maar geen afstel !

31-03-2011

31-02-2011

Ons wetsvoorstel voor een Quota voor vrouwen in raad van bestuur is net vertraagd door een duidelijk parlementair vertragingsmanoeuvre van NVA, MR en VLD; ik ben er wel van overtuigd dat de raad van state onze visie gaat ondersteunen dat het glazen plafond niet vanzelf gaat breken, daarvoor is er een sterke slag nodig dat ons wetsvoorstel omhelsde.

In het kader van dit wetsvoorstel heb ik samen met vrouw en maatschappij gedemonstreerd aan de ingang van het parlement.