Dubbel zoveel gezinnen kunnen vanaf volgend jaar genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dit betekent een verlaging van de energiefactuur voor 1 miljoen gezinnen! Het parlement keurde zopas een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal energietarief goed. Ik ben blij dat ik kon meewerken aan deze maatregel die meer financiële ademruimte geeft aan gezinnen met betalingsmoeilijkheden.

 Vandaag maken 450 000 huishoudens al gebruik van het laagste tarief. Het gaat over mensen met een leefloon, mensen met een beperking en ouderen met een inkomensgarantie. Door de coronacrisis wordt het voor steeds meer gezinnen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het aantal onbetaalde facturen stapelt zich op. Ook hen laten we niet in de kou staan!

Vanaf februari 2021 kunnen ook mensen met een laag inkomen zoals eenoudergezinnen automatisch genieten van het sociaal tarief. De doelgroep van het tarief wordt uitgebreid met onder meer gepensioneerden, eenoudergezinnen en andere mensen met een laag inkomen. Het gaat over huishoudens die een bruto jaarinkomen hebben dat onder een bepaald plafond ligt. Dit plafond bedraagt vandaag ongeveer 20.000 euro bruto maar per persoon ten laste wordt dit verhoogd met 3.500 euro. Zo kan een alleenstaande moeder met 2 kinderen kan een jaarinkomen tot 27 000 euro bruto genieten van het sociaal tarief. Concreet kan een alleenstaande moeder in een sociale huurwoning het komende jaar al snel 844,39 euro besparen op haar energiefactuur. In totaal gaat over 447 000 extra gezinnen die automatisch op het verlaagde tarief kunnen rekenen. 

08-12-2020