14-06-2018

U wordt zondag 14 oktober allen in het stemhokje verwacht om te beslissen wie de volgende zes jaar uw gemeente of stad mag besturen. Met U en allen bedoel ik ook U, medeburger, mede-inwoner die niet de Belgische nationaliteit heeft. In Antwerpen zijn jullie met meer dan 60.000: 40.568 EU’ers en 23.084 inwoners van buiten de EU. Misschien denkt u dat u niets te zeggen hebt aan uw bestuur, omdat u (nog) geen Belgische identiteitskaart heeft. Niet dus. Als u zich voor 31 juli laat registreren, mag u wel degelijk stemmen. Meer zelfs, het zou bijzonder goed zijn als ook u uw stem uitbrengt.

Het is voor de democratie bijzonder belangrijk dat alle burgers deelnemen aan het beleid. Uw afkomst, uw nationaliteit, het maakt niet uit. Wie hier legaal woont en meerderjarig is, heeft in principe het recht om zijn stem uit te brengen. EU-burgers moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats) en mogen niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling). Niet-Belgen van landen van buiten de EU moeten bovendien, 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven. Als Belg hoef je niets te doen. De oproepingsbrief valt dan automatisch in de brievenbus. Voor niet-Belgen is dat niet het geval. Zij moeten zich eerst registreren via het gemeentehuis of districtshuis.

Met de campagne ‘Ik stem ook’ slagen verschillende organisaties, zoals De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum, Orbit, Beweging.net, Internationaal Comité en Samenlevingsopbouw, de handen in elkaar om meer mensen aan te zetten zich te registreren. Er zijn twee formulieren, eentje voor EU-burgers en eentje voor niet-EU burgers. Deze kunnen hier gedownload worden. Druk het formulier af, vul het in en bezorg het ondertekend terug aan je gemeentebestuur. In Antwerpen kan je dit ook digitaal doen via het e-Loket. Heb je nog vragen? Heb je hulp nodig? Dan kan je altijd binnenstappen in één van de kantoren van Samenlevingsopbouw. Een overzicht vind je hier: https://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/contact/.

Deelnemen aan het beleid is wel degelijk van groot belang. Wie op 14 oktober zijn stem uitbrengt, drukt mee zijn stempel op de manier waarop het bestuur omgaat met straten en pleinen, verkeer, scholen, cultuur, verenigingen, veiligheid, groen, sociaal beleid.

Kortom, heel wat zaken die voor uw dagelijks leven bepalend zijn. Het is essentieel dat elke burger die kans grijpt. Hoe meer medeburgers hun stem laten horen, hoe meer we kunnen spreken van goed bestuur.

Daarom, burgers van onze steden en gemeenten, grijp die kans! De beroemde president John Kennedy zou daarover zeggen: ‘Vraag niet wat uw land (stad, gemeente) voor u kan doen, vraag wat jij kan doen voor je land (stad, gemeente).’ U bent medeburger, u hebt een stem, gebruik ze.

Meer info: www.ikstemook.be

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.