29-09-2021 - Zopas diende ik een wetsvoorstel en een resolutie in die ervoor zorgen dat iedereen die op dit moment recht heeft op een sociaal tarief voor energie, dit ook automatisch krijgt. Mensen hoeven in de meeste gevallen geen aanvraag meer in te dienen voor een sociaal tarief voor energie. Dit sociaal tarief wordt automatisch toegekend wanneer een persoon hiervoor in aanmerking komt. Het gaat bijvoorbeeld om personen met een handicap, personen met een leefloon en ouderen met een beperkt inkomen. Uit de praktijk blijkt dat er nog enkele problemen opduiken met dit principe waardoor er nog een aantal mensen die recht hebben op het sociaal tarief, dit niet automatisch krijgen. 

De problematiek met het sociaal tarief energie is tweevoudig. Ten eerste werkt de retroactiviteit bij de automatische toekenning van het sociaal tarief gas en elektriciteit niet naar behoren. In 2019 werd een wetsvoorstel gestemd dat er kwam op mijn initiatief dat de retroactieve toepassing van het sociaal tarief gas en elektriciteit voor personen met een handicap wettelijk vastlegde.  Deze retroactiviteit werd ingevoerd omdat het een tijdje kan duren alvorens personen een sociaal tarief toegekend krijgen. Er moet namelijk eerst onderzocht worden of een betrokkene wel in aanmerking komt. Om ervoor te zorgen dat deze mensen toch hun sociaal tarief krijgen voor de maanden waarin het onderzoek nog lopende was, werd de retroactiviteit ingevoerd. Die retroactieve toepassing is er vandaag de dag helaas nog niet wegens technische redenen. Ik diende daarom een resolutie in om ervoor te zorgen dat de retroactiviteit bij automatische toekenning effectief wordt doorgevoerd en mensen die recht hebben op een sociaal tarief, dit ook krijgen. 

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de algemene retroactieve toepassing van het sociaal tarief voor alle rechthebbenden geldt. Door regionalisering van een aantal bevoegdheden vielen de rechthebbenden van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte buiten de federale wetgeving. Zij hebben echter ook recht op de retroactieve toepassing. Ik diende een wetsvoorstel in om dat te realiseren.

Lees hier mijn integrale wetsvoorstel.