18-04-2020

Een tram, een bus, een halte, premetrostation,… waar je vlotte toegang tot hebt. Logisch toch. Maar dat blijkt niet overal in Antwerpen al zo. Het blijkt daarenboven dat er veel valpartijen zijn bij de wat oudere trams, waar de opstap hoger is. We vroegen schepen van gelijke kansen Karim Bachar dan ook naar de Antwerpse aanpak om al ons openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken. Uit zijn antwoord blijkt dat er alvast een draaiboek voorhanden is bij de heraanleg van haltes en dat er met De Lijn wordt gelet op de maatvoering bij de aankoop van nieuwe voertuigen. Ook het Vlaams Agentschap Toegankelijkheid (Inter) en onze eigen Werkgroep Antwerpen Toegankelijk leveren tot slot ook advies aan De Lijn. Wat op zich al resulteerde in enkele goede aanpassingen. Maar het kan altijd beter. We suggereerden een aanpak zoals in Londen waarbij de befaamde “mind the gap” klinkt in de metro. Daar zal de Antwerpenaar alvast geen Antwerpse versie moeten verwachten, want in Antwerpen is het sowieso de bedoeling om de ondergrondse tramlijnen maximaal met lage vloertrams te bedienen zodat het gapprobleem zich ondergronds bij lage vloertrams niet voordoet. Voor het bovengrondse openbaar vervoer zal de stad met De Lijn bespreken waar en op welke manier het nodig en mogelijk wordt geacht de reizigers te attenderen op “the gap”.

Lees hier mijn vraag en het antwoord.