02-06-2020

Uit antwoord op een Parlementaire vraag aan bevoegd minister Lydia Peeters blijkt dat tramlijn 1 (P+R Luchtbal – Zuid) 38 haltes bedient. Hiervan hebben 29 haltes (76%) de status toegankelijk voor personen met een motorische beperking en 34 haltes (89%) de status toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie. Tot daar het goede nieuws, want slechts 2 haltes hebben de status toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Antwerpen blijkt bovendien niet langer de universele rubbertegels te willen gebruiken. Daarop gingen we zelf op stap om willekeurig enkele haltes te bekijken. Daaruit bleek alvast dat er erg weinig coherentie zit in de Antwerpse aanpak. Heel wat haltes blijken op een ander manier aangelegd voor mensen met een visuele beperking. We vroegen de schepen bevoegd voor Openbaar Domein (Claude Marinower) hoe het komt dat we hier achterop hinken en wat het aanlegbeleid is voor de tramhaltes.

We kregen een uitgebreid antwoord waaruit inderdaad blijkt dat er een vademecum is ism de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT) en er inrichtingsprincipes zijn bij de heraanleg van haltes, opgelegd door de stad. De door ons opgesomde haltes werden hieraan getoetst en de niet conforme worden aangepakt. Dat volgen we uiteraard graag verder op.

En de tegels dan? Een aantal jaar geleden ontstonden er op diverse plaatsen problemen met het gebruik van de informatietegel in rubber. Door o.a. weersomstandigheden en intensief gebruik ontstonden er een aantal knelpunten zowel technisch als naar gebruik (opkrullen en vervorming, loskomen van de tegels, gladheid, ….), waardoor dergelijke tegels eerder struikel- of valgevaar opleverden en ook naar beheer geen duurzame oplossing leek te zijn. Deze werden opgevolgd door de informatie-tegels, ribbeltegels die van richting veranderen in het omliggend voetpad. Deze maatregel werd aanvaard door de WAT en CTPA en wordt vandaag algemeen als positief geëvalueerd.