Toch geen nieuwe "vreemdelingentaks"

29-03-2013

29-03-2013

De beslissing van de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, was de juiste. Een nieuw reglement toepassen dat juridisch niet sluitend is, zou enkel tot nieuwe problemen hebben geleid.

De kranten stonden deze week vol van de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om het inschrijven van nieuwkomers extra te belasten met 250 euro per persoon in plaats van 17 EUR. Een verhoging die enerzijds de kostprijs van de procedure enigszins dekt, maar anderzijds juridische problemen dreigt te veroorzaken.

Het uitgangspunt van de verhoging was van nobel. Meer budget om een snellere en  betere dienstverlening te kunnen garanderen bij het vreemdelingenloket waar de burger tot op heden wordt geconfronteerd met  lange wachttijden. De uitwerking van het reglement kon beter. Zo is het reglement in strijd met zowel de Belgische wetgeving als de Europese. Ik ben van mening dat een aanpassing van het tarief herbekeken moet kunnen worden. Ook in andere lidstaten en steden is het verhoogd, maar zonder een juridisch sluitende regeling is het af te raden.

Hier kan je de bespreking van het reglement uit de juristenkrant vinden

Hier kan je het schorsingsbesluit van de gouverneur vinden