Mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen, riskeren in een negatieve schuldenspiraal terecht te komen. Vandaag doen bepaalde schuldeisers vaak een beroep op gerechtsdeurwaarders die de terugbetaling van onbetaalde facturen opeisen bij mensen en hiervoor kosten aanrekenen. Hoe langer het duurt voor men de facturen kan betalen, hoe hoger de kosten oplopen en hoe moeilijker het wordt voor deze mensen om hun schulden af te betalen. Een onbetaalde factuur van 44 euro wordt op amper één jaar tijd al gauw 3300 euro. Tijd om een einde te maken aan deze schuldindustrie en te gaan voor een nieuwe aanpak waarbij mensen niet steeds dieper in de schuldenput worden geduwd. 

De huidige aanpak van schulden zorgt ervoor dat mensen steeds meer schulden opstapelen en komt alleen sommige gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten ten goede. Hier moet een einde aan komen. Ik vroeg de minister van Justitie dan ook naar zijn intenties om dit systeem te hervormen.

In de huidige wetgeving bestaat er een mogelijkheid tot ethische invordering. Hierbij worden alle schulden gecentraliseerd, zodat er een duidelijk zicht is op de schuldenproblematiek van een gezin. Op basis hiervan kan er een realistisch afbetalingsplan worden opgesteld voor het gezin dat rekening houdt met hun afbetalingscapaciteit. Voor deze gezinnen wordt de negatieve schuldenspiraal zo doorbroken. Daarnaast krijgen alle schuldeisers maandelijks een gelijkwaardig deel van de schuld terugbetaald. Vandaag zijn mensen echter afhankelijk van de willekeur van de gerechtsdeurwaarder om onderdeel te zijn van een ethisch invorderingsplan. - Nahima Lanjri

De vrederechters en Beweging.net sloegen recent de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat dergelijke minnelijke of ethische schuldinvordering de nieuwe standaard wordt. De schuldbemiddelaar wordt zo verplicht om eerst over te gaan tot minnelijke schuldcentralisatie en betalingsbegeleiding. De vrederechter moet dan goedkeuring geven aan het afbetalingsplan via een minnelijke verzoeningsprocedure en kan wie zich niet houdt aan het afbetalingsplan ter verantwoording roepen. Dit systeem lijkt een win-winsituatie voor iedereen, zowel de schuldeisers als de schuldenaren.

Ik ben dan ook tevreden dat minister Van Quickenborne bezig is met het bekijken van verschillende pistes om dit systeem te hervormen. De minister gaf aan dat er nood is aan en schuldinvorderingsprocedure die humaner, sneller en goedkoper is. Het voorstel van de vrederechters en Beweging.net vindt hij een interessante mogelijkheid. De minister voert op dit moment gesprekken met de betrokken actoren en wil op het einde van dit jaar met zijn plan naar het parlement komen. 

Lees hier mijn volledige tussenkomst.