Tien sectoren krijgen volgend jaar sociale controle

14-12-2017

14-12-2017

De strijd tegen sociale fraude is één van de aandachtspunten bij mijn werk in het parlement. Naast gewone controles van de inspectiediensten vinden er sinds het begin van deze legislatuur ook geregeld flitscontroles plaats. Hoewel de flitscontroles worden aangekondigd en dus sensibiliseren, blijkt dat nog niet iedereen zich schikt naar de wet. Na flitscontroles in de schoonmaaksector bleek één op de drie ondernemingen nog in overtreding te zijn. Het is dus van belang dat er nog flitscontroles worden uitgevoerd en dat ze worden opgevolgd. Dit jaar vonden al flitscontroles plaats in de schoonmaaksector, in de elektriciteitssector en de bouwsector. Ik vroeg de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude of er de komende tijd nog flitscontroles zijn gepland.

In 2018 zullen verschillende controles georganiseerd worden: de verhuissector in januari, de metaal- en technologiesector in maart, de garages en carwashes in mei, de bewaking (vooral rond festivals) in juli, land- en tuinbouw in september en de taxi- en vervoerssector in november. Elke controle zal telkens twee week op voorhand worden aangekondigd. Nog volgens de staatssecretaris geven inspecteurs bij flitscontroles extra uitleg en wordt er ook moeite gedaan om enigszins coachend en begeleidend op te treden. Op die manier werken flitscontroles wel degelijk heel sensibiliserend en bieden ze volgens mij werkelijk een meerwaarde in de strijd tegen sociale fraude.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris (p. 5-6).