Thuiswerkers zijn voortaan beter beschermd

19-06-2012

19-06-2012

Naast meer thuiswerkers was er ook steeds meer misbruik gekend van dit systeem. Het goedgekeurde wetsontwerp van 16 juni gaat daar specifiek tegen optreden.

In België werkt één werknemer op vijf gedeeltelijk of volledig thuis. Tien jaar geleden was dit slechts 13%.

Dit is een positieve evolutie dat we samen met CD&V verder willen blijven ondersteunen. Daarom zijn we ook tevreden dat op 19 juni het wetsontwerp voor thuiswerk is goedgekeurd. Dit wetsontwerp biedt thuiswerkers een beschermend kader aan, waardoor thuiswerkers nu op dezelfde sociale bescherming kunnen rekenen als werknemers. 

De goedkeuring van het wetsontwerp voor thuiswerk is dan ook een stap verder voor een gezinsvriendelijke tewerkstelling en gezinsvriendelijke arbeidstijden te stimuleren door de mogelijkheden tot flexibiliteit, thuiswerk, telewerk en schoolbelcontracten te bevorderen, door gezinsvriendelijke bedrijfscultuur aan te moedigen, met respect voor de organisatorische capaciteit van ondernemingen (in het bijzonder KMO’s).

Als we kijken naar de cijfers (statbel 24 mei 2012) kan je opmerken dat vooral zelfstandigen (30%) en managers (29%) gebruik maken van de huidige regelgeving. Bij de "gewone" loontrekkende maakt maar 6 % gebruik van telewerk. Wij zijn echter van mening dat ook voor deze laatste categorie telewerk een oplossing kan bieden.

Telewerk zorgt voor een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer en laat mensen toe op een flexibele manier evenwicht te brengen in hun werk en privéleven. Bovendien levert telewerk ook een belangrijke tijdswinst op door de vermindering van het aantal woon- werkverplaatsingen. De kosten wegen dan ook snel op tegen de baten.