Er is eindelijk duidelijkheid gekomen over welk belastingtarief mensen met een volledige loopbaan moeten betalen op hun aanvullend pensioen. De discussie over wat een ‘volledige loopbaan’ is zorgde ervoor dat belastingplichtigen onterecht 16,5 % betaalden op hun aanvullend pensioenkapitaal, terwijl ze eigenlijk recht hebben op 10 %. Nu, is de vraag, hoe zullen mensen die tot op heden onterecht te veel belastingen hebben betaald, automatisch het te veel betaalde bedrag terug ontvangen? Ik stelde de vraag aan Minister van Financiën De Croo. 

De Minister liet weten dat de belastingplichtige zelf het attest van loopbaanoverzicht moet opvragen bij de Pensioendienst. Bovendien, zegt de Minister, is het attest van loopbaanoverzicht op zich niet voldoende om een gunstige taxatie aan 10 % te verkrijgen. De belastingplichtige moet eveneens het bewijs leveren dat hij effectief actief is gebleven tot op het moment waarop hij een volledige loopbaan achter de rug heeft. Deze stappen zorgen ervoor dat de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing niet automatisch kan worden teruggestort aan de belastingplichtige, maar dat er altijd een handeling nodig is van ofwel de verzekeraar of het pensioenfonds ofwel de belastingplichtige.

“Het is op zich jammer dat de rechtzetting op het te veel betalen aan belastingen niet automatisch zal gebeuren, het is ook jammer dat de administratie het niet noodzakelijk ziet om nog extra infosessies over deze procedure te organiseren.” Nahima Lanjri

Het dossier van het correcte belastingtarief op de aanvullende pensioenen volg ik al een langere tijd op, tijdens de discussie over wat een ‘volledige loopbaan’ is, kwam ik ook al tussen in het parlement. Bekijk hier de tussenkomst. 

15-07-2020