28-11-2012

Gisteren keurde ik in de commissie sociale zaken mee een wetsontwep goed, dat zorgt voor een strengere aanpak van werkgevers die illegaal verblijvende niet-Europeanen aan het werk zetten.

Uiteraard was het reeds verboden om mensen zonder geldige verblijfsvergunning aan het werk te zetten. Toch blijft de tewerkstelling van illegale werknemers, in bepaalde sectoren, een probleem. Dit bleek nogmaals bij de controle dit weekend bij de vleessector in Anderlecht. Omdat illegale werknemers zich in een kwetsbare positie bevinden, aanvaarden ze te werken aan zeer lage lonen en in slechte arbeidsomstandigheden. Deze uitbuiting moet aangepakt worden. Bovendien zorgt het ook voor concurrentievervalsing t.o.v. bedrijven die zich wel aan de regels houden.

De werkgever moet verplicht nagaan of de werknemer een geldige verblijfstitel heeft, alvorens hem aan het werk te zetten. Werkgevers die betrapt worden op illegale tewerkstelling betalen verplicht het eerlijke, nog verschuldigde loon aan de illegale werknemer en daarbovenop een boete.

De nieuwe wet voert tevens systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in , zodat opdrachtgevers en hoofdaannemers niet buiten schot blijven als hun onderaannemers de wet overtreden. De minister kondigde tevens aan dat de gerichte controles op de werkvloer zullen worden opgevoerd.