Strijd tegen mensenhandel moet opgevoerd worden

14-10-2010

14-10-2010 

Gisteren werden tijdens de plenaire vergadering van de Kamer mijn wetsvoorstel en resolutie omtrent mensenhandel in overweging genomen. Ik doe in mijn voorstel van resolutie een aantal zeer concrete voorstellen als aanbeveling aan de regering. Maar ook het parlement zelf mag niet stilzitten:

  • Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij: uitbuiting van bedelarij, aanzetten tot criminaliteit, seksuele en economische uitbuiting
  • Het wettelijk kader is voor verbetering vatbaar: mensenhandel is een fenomen dat voordurend evolueert. Hoewel België goede resultaten kan voorleggen op het gebied van mensenhandel, moeten er nog steeds aanpassingen en verbeteringen komen op wetgevend vla om mensenhandelaars op de hielen te zitten en de slachtoffers beter op te vangen;
  • Een multidisciplinaire aanpak is essentieel: zowel maatregelen inzake preventie, opsporing en vervolging, als bijstand aan slachtoffers
  • Een interdepartementele cel en de federale procureur moeten instaan voor de coördinatie
  • Het Informatie- en Analysecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel moet operationeel worden
  • De aanduiding van een Nationaal Rapporteur Mensenhandel;
  • De opmaak van een federaal actieplan voor de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel
  • De installatie van een parlementair opvolgingssysteem

Mijn wetsvoorstel heeft betrekking op de uitbreiding van de definitie van seksuele uitbuiting naar alle vormen van seksuele exploitatie, zoals pornografie.