Strijd tegen huisjesmelkerij is op koers

05-06-2013

05-06-2013

Uit een parlementaire vraag die ik stelde aan de minister van Jusitie blijktdat het aantal in behandeling zijnde zaken bij het parket in korte tijd is verdrievoudigd. Een bewijs dat niet alleen politici, maar ook het parket meer en meer aandacht heeft voor de problematiek van huisjesmelkerij.

Wel was het spijtig om vast te stellen dat in het gerechterlijke arrondissement Brussel het aantal seponeringen duidelijk hoger lag dan in de andere gerechterlijke arrondissementen. Ik heb de minister gevraagd om dit zeker te onderzoeken.